Ribolov

Snimio Marijan Slunjski

Budući da je naše područje nekad bilo bogato vodama, rijekom Dravom i zaobalnim vodama; brojnim rukavcima, grabama i netečama, ljudi su se u velikom broju bavili ribolovom. Drava je često plavila ovo područje, a kad se povlačila u maticu, takve grabe bile su prepune riba koje su u njima ostale zarobljene. Ljudi su granjem pregrađivali jarke ostavljajući u pregradama otvore kroz koje je riba mogla proći, a s druge strane su ih čekali i lovili pletenim košarama. Osim toga, ribu su lovili i na Dravi, pa je tako 1853. godine zabilježen jedan dravski ribar; Mijo Ellmayer rođen u Kiš Kösegu kod Batine, čiji je sin Ivan radio kao mlinar u jednom đurđevečkom mlinu na Dravi.

Ribu su lovili na više načina, pa čak i rukama. To se odnosilo na onu koja se skrivala u panjevima drveća uronjenima u vodu i u obalnim rupama. Lovili su i z botom. Natjerali bi ribu u plićak, i potom je tukli palicama. Najviše su lovili s križakom, basačom i na sak. Križak je sprava kojom se lovi s obale. Sastoji se od mreže (1-2 m²) u obliku kvadrata, te dva luka (locni) od deblje šibe postavljena u križ i pričvršćena na vrhu dugačke motke. Pomoću nje ribar spušta mrežu u vodu i diže dok se riba nađe iznad mreže. Pomoću basača lovi se u plitkoj vodi. To je okrugli pleteni koš u obliku košare bez dna, visine 60-70 cm. Prije lova zamuti se voda a ribari s basačima rasporede se nizvodno po cijeloj širine vode, te uronjavanjem širim otvorom basača nastoje uhvatiti ribu. Znak da je riba ulovljena je njezino udaranje o stjenku basača, budući da se vrti u krug i traži izlaz. Sak je mreža s kvadratnim drvenim okvirom. Mreža se prema kraju sužava. Prije lova na kraj mreže stavi se kamen da poteže mrežu uz vodu. Njime se lovi na onim mjestima gdje i rukama. Pomoćnik prije toga poplaši ribu tjerajući je prema otvoru saka. U drugom slučaju sak se postavi na mjestu gdje voda teče u najužem dijelu. Tada pomoćnici također ribu tjeraju prema saku postavljenom uz dno.

 

Možda će Vam se svidjeti...

Odgovori

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!