Podravske širine

0

„Kluč za seno“

Jedna od brojnih alatki i pomagala koja nalazimo na seoskom imanju je i kluč za seno. Naravno, povezujemo ga sa sijenom, odnosno sjenikom (parma), gdje se upotrebljavao. Poznato je da se sijeno kolima dovozilo...

0

„Gusena“ peć

Pod gusenom peći podrazumijevamo peć od lijevana željeza (gus). Ovom prilikom ne mislimo na razne današnje moderne peći, već na peći od ove vrste materijala koje su prve bile dostupne u podravskome kraju, otprilike...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!