Prva obrtna produktivna zadruga u Đurđevcu (1920.)

Bogata povijest đurđevečkoga obrtništva zabilježila je i djelovanje obrtne zadruge, to jest, Prve obrtne produktivne zadruge, koja je osnovana 7. ožujka 1920. godine. Tadašnje staleške novine pisale su da jedan poslovni dio zadruge za članove iznaša 200 kruna upisnine na...

Uzgoj duhana u Đurđevcu

Podravci su od starine pušili lule, pa su zato uzgajali i duhan. Zimi bi kakve posude zapunili zemljom crnicom spod drvocepa i zasijali sjeme, držali ga na toplome i zalijevali. Biljke su sadili u proljeće na skrovitim mjestima u polju...

Pučka knjižnica u Đurđevcu (1906.)

Pored postojeće mjesne čitaonice u Đurđevcu radićevci su na čelu s Tomom Jalžabetićem 4. ožujka 1906. godine osnovali Pučku knjižnicu. Smjestili su je u zgradu njihove Hrvatske seljačke zadruge na glavnom trgu preko puta župne crkve. O osnivanju knjižnice pisao...

Iz povijesti crkvenih zborova u Đurđevcu

O postojanju crkvenog zbora u Đurđevcu uopće ne treba dvojiti, a u povijesnim izvorima spominje se krajem 19. stoljeća kad su ga vodili orguljaši otac i sin Alojz i Josip Kolar. Josip je izrastao u vrsnog orguljaša, pogotovo pjevača. Kao...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Prof. dr. sc. Stanislav Marijanović

  Stanislav Marijanović, ugledni znanstvenik, sveučilišni profesor i književnik, rođen je 3. ožujka 1935. godine u Kloštru Podravskome. Osnovnu školu polazio je u rodnome mjestu i Semeljcima / Đakovo a gimnaziju u Vukovaru i Osijeku. Studij kroatistike i rusistike i...

Prof. dr. sc. Velimir Piškorec

Prof. dr. sc. Velimir Piškorec rođen je u Đurđevcu 3. ožujka 1966. godine. Osnovnu školu je polazio u Đurđevcu, a srednju u Đurđevcu i Bjelovaru. Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu diplomirao je njemački i engleski jezik i književnost. Ondje je i...

Plemićka obitelj Budor

Budor je plemićka obitelj čiji su članovi pripadali hrvatskom, slavonskom i ugarskom nižem plemstvu. Povijest obitelji možemo pratiti od XIII. stoljeća. Budori potječu vjerojatno iz ugarskog dijela kraljevstva (Vespremska županija) odakle su se u XIII. st. preselili u Slavoniju (Križevačka...

Svećenik Ivan Tomica (1790. – 1814.)

Zbog prerane smrti nedugo nakon što je zaređen za svećenika, mladi virovski kapelan rodom iz Đurđevca Ivan Tomica pao je u zaborav pa se ne spominje u gotovo niti jednoj objavljenoj publikaciji. Ivan Evanđelist Tomica rođen je u Đurđevcu 1....

Bartol Nabijač (1794. – 1818.)

Do danas je u Podravini potpuno iščezlo sjećanje na obitelj i prezime Nabijač. Članovi ove obitelji obilježili su povijest podravskih naselja Đurđevca i Virja u 18. i dijelu 19. stoljeća. Njihov ugled potječe od angažmana u različitim službama u Vojnoj...

Veliki požar u Virju 1818. godine

Rijetko koje naselje u Podravini je u prošlosti doživjelo toliko katastrofalnih požara kao što je to bilo u Virju. Jedan od velikih požara u Virju dogodio se 18. ožujka 1818. godine. Požar je zahvatio dio ulice Mitrovice gdje je stradalo...

Etnografija i baština
Podravske širine