Voćeprodukt Virje

Početak razvoja dotičnog poduzeća u Virju seže u 1967. godinu kada su preuređena tovilišta stoke mjesne Opće poljoprivredne zadruge. Prostor je iznajmljen makedonskom poduzeću Gradinar-Loza u kojem je od 1. rujna krenula prerada višanja i trešanja. U početku je bilo...

Prisutnost Hrvatskog društva za pučku prosvjetu u đurđevečkoj Podravini

Zalaganjem pravnika Stjepana Ortnera u Zagrebu je 9. prosinca 1906. godine osnovano Hrvatsko društvo za pučku prosvjetu, kojem je svrha bila promicanje ćudorednog, duševnog i gospodarskog razvitka hrvatskoga naroda, te osnivanje narodnih tečajeva, poučnih predavanja i pučkih knjižnica. Prve društvene...

Rimski novac pronađen kod Prugovca 1887. godine

Prugovec je na arheološkoj karti Podravine zauzeo značajno mjesto, odmah od početaka arheoloških našašća i istraživanja od 1880-ih. Neki Pintarec, pastir iz Prugovca, 1887. godine napasao je stado pola sata hoda jugozapadno od istoga sela na pjeskovitom pašnjaku Peskulače, kod...

„Zastav / cimer“ na građi

Riječ je o starom narodnom običaju vezanom uz gradnju kuće, odnosno podizanju građe i krova. Krov je imao određenu simboliku. On je dijelio gornji prostor, odnosno nebo, od donjeg svijeta, to jest ljudi. Bio je granica između dvaju svjetova i...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Jaka zima u Virju 1867. godine

Često znamo čuti kako su zime u prošlosti bile oštrije i s puno više snijega negoli danas. Promjena klime svakako je utjecale na razilaženja između stvarnih i očekivanih vremenskih prilika s obzirom da nas na zimu podsjećaju i nazivi tzv....

Franjo Gaži (1900.-1964.)

Franjo Gaži rođen je 13. veljače 1900. godine u Hlebinama u seljačkoj obitelji čiji je otac Petar bio među osnivačima Hrvatske pučke seljačke stranke i prijatelj Stjepana Radića. Tako je i Franjo Gaži svoj politički angažman započeo kao aktivni sudionik...

Đurđevečki učitelj Milan Poljak (1863. – 1929.)

Đurđevec pamti brojne učitelje, posebice Emilijana (Milan) Poljaka. U Đurđevcu je počeo službovati početkom školske godine 1887/88. Prije toga učiteljevao je u Ozlju (1884. – 1887.). Njegovom nesebičnom radu u školi svakako treba pridodati aktivnosti i na društvenom planu. Kao...

Učitelj Mato Bemšić (1826.-1903.)

Jedan od mnogih Đurđevčana koji su u 19. stoljeću kao učitelji službovali u različitim mjestima u Podravini bio je i učitelj Mato Bemšić. Mato Bemšić rođen je u Đurđevcu 8. veljače 1826. godine u obiteljskoj zadruzi u kojoj su mu...

Tomo Jalžabetić, seljak i političar (1852. – 1937.)

Jalžabetić, najznačajnija osoba u Đurđevcu i Podravini s kraja 19. i prve polovice 20. stoljeća, rođen je 21. prosinca 1852. godine u Đurđevcu. Trivijalnu školu završio je u Đurđevcu a vojnu u Bjelovaru, gdje postaje dočasnikom. Bio je pozvan u...

Virovski konak Medvedička

Nazivi virovskih konaka, kao i mnogi drugi toponimi u Podravini, zadaju mnogo briga istraživačima koji bi željeli doznati i objasniti odakle potječu takvi nazivi. Jedan od takvih naziva je i Medvedička kako se naziva jedan veliki dio prostranih virovskih konaka,...

Etnografija i baština
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!