Osnivanje župe u Miholjancu 1696. godine


Do osnutka župe u Miholjancu u selu je postojala kapela posvećena sv. Mihaelu arkanđelu. O tome svjedoči zapis kanonske vizitacije iz 1665. godine. Miholjanec je tada pripadao  virovskoj župi. Sama pak župa u Miholjancu nastala je iz obostrane netrpeljivosti između seljana i župnika u Virju. Župnik je početkom 17. stoljeća sa seljanima sklopio ugovor. Tada je selu bilo samo sedam kuća, pa su se kućedomaćini dogovorili sa župnikom da će mu godišnje davati četiri kola drva, četiri kopuna i isto toliko forinti. No, spomenute 1665. godine župnik se potužio kanoniku da mu Miholjančani za duhovnu pastvu neće dati više nego li su mu davali prema ugovoru. U međuvremenu je selo naraslo na 60 kuća pa je smatrao da treba više davati, i o tome sklopiti novi ugovor. Međutim, Miholjančani su imali pritužbe na župnika da neće dolaziti ispovijediti bolesnika ako mu se ne plati 5 groša. Zato su zahtijevali svoju župu kojoj bi pripala i sela Donje Zdelice i Hampovica. Svome bi župniku tada, osim štolarine, podavali još 40 kablova pšenice i raži u rodnim godinama. Bude li oskudica, tada će župniku umjesto pšenice i raži dati drugog žitka. Osim toga, obećali su mu dati livadu od šest kosaca, vinograd od 4 kopača i godišnje 40 kola drva za ogrjev, a sami su već odabrali mjesto za novu crkvu. Nakon duljih pregovora župa u Miholjancu osnovana je 14. studenoga 1696. godine. Tom je prigodom između župljana i župnika sklopljen ugovor, a u ime krajiške vojne vlasti potpisao ga je koprivnički potpukovnik Ferdinand pl. Liebenek. Godine 1690. Miholjančani su podigli župnu crkvu, također posvećenu sv. Mihaelu arkanđelu. Samu crkvu posvetio je kanonik Toma Augustić, arhiđakon komarnički,  23. studenoga 1700. godine.

Izvori: HORVAT, Rudolf. Hrvatska prošlost, Zagreb, 1941.; https://docs.google.com/document/d /1Y0WljqCKQyU7kmMUUDQCHukAfy_5jlSfLZBPa2sUD38/edithttps://www.facebook.com /124065784275719/photos/a.1004065512942404/1004065666275722/?type=3&theater

 

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine