folder  Kategorija: 

Ukupno:


Mirko Lauš (1926. – 2005.)

Učitelj i filmski pedagog Mirko Lauš rođen je u Virju 17. srpnja 1926. godine. Nakon svršene građanske škole polazio je učiteljsku u Križevcima, a završio u Zagrebu (1945.), te izvanredno završio Višu pedagošku školu u Zagrebu (1955.). Bio je učiteljem...

Gradnja postojeće zgrade osnovne škole u Đurđevcu

Problem školskog prostora u Đurđevcu bio je prisutan još od sredine 19. stoljeća jer je krajiška školska zgrada iz 1827. godine već tada bila premala za prihvat svih učenika. Primjerice, 1895. godine školu je pohađalo čak 568 učenika na tri...

Podravski baguni na cijeni 1932. godine

Đurđevčani se ponose bogatom stočarskom tradicijom: govedarstvom i konjogojstvom, ali i svinjogojstvom. Donosimo za primjer jedan oglas iz Varaždinskih novosti (1932.) kojim, zasad nam nepoznati Fuček i Hodalić iz Đurđevca, obavještavaju Varaždince o mogućnosti kupnje i narudžbe podravskih baguna i...

Učitelj Roko Klaić

Osam godina u Đurđevcu je službovao i živio učitelj Roko (Branislav) Klaić. Rođen je 23. kolovoza 1881. godine u Varošu pored Slavonskog Broda kao sin seljaka Đure Klaića i majke Kate Klaić rođene Balen. Tijekom života potpisivao se imenom Roko,...

Nastojanje konačara za školom i župom na konacima

Već krajem prve polovice 19. stoljeća krenule su diobe obiteljskih zadruga u ovom dijelu Podravine. Sve više žitelja Novigrada Podravskoga, Molva, Virja, Đurđevca i drugih mjesta nastanjivalo se na konacima, sjeverno od tih naselja prema rijeci Dravi. Budući da su...

Ring

Među đurđevečke kvartove i narodne nazive pojedinih ulica spada i Ring. Ring se ne može nazvati ni kvartom ni ulicom, nego je riječ o posebnoj dijelu naselja Đurđevca na čije je ime utjecao sam mikroreljef. Ring čine današnja Ulica Stjepana...

Mijo i Marko Lehpamer

Pravnik Mijo Lehpamer (1903. – 1978.) se kao sudac u Đurđevcu po svemu sudeći veoma kratko zadržao 1940-ih. Službovao je u Obrenovcu, Dugom Selu, Pregradi i Zagrebu do 1945. godine. Potom je radio kao direktor banke u Pregradi te savjetnik...

Nazivlje podravskih pijesaka kao geografskog pojma

Gledamo li kroz povijest Đurđevčani su naslage pijeska u svojoj okolici oduvijek nazivali Peskima, a manjim dijelom Bregima, shodno svome lokalnom kajkavskom izričaju. Zapravo, službeni naziv je Đurđevački pijesci, premda je to nasilno poštokavljen oblik izvornog imena Đurđevečki peski. Ime...

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrovcu

Postojeća kapela Kraljice Svete Krunice u Budrovcu podignuta je 1896. godine. Budući da je broj vjernika nadilazio kapacitete postojeće kapele, u selu se 1937. godine javila inicijativa o njezinom proširenju, što je podržao i Jakov Novosel, župnik Župe sv. Jurja...

Gradnja župne crkve u Molvama

  Naglim povećanje stanovništva u Molvama javila se potreba za gradnjom nove župne crkve, jer je postojeća na groblju bila posve mala za tadašnje potrebe. Gradnja današnje župne crkve u Molvama započela je na pješčanom brijegu Krbuljin nastojanjem zapovjednika Đurđevečke...

Film i kino u Virju i Đurđevcu

Nakon prve filmske projekcije u Zagrebu 1896., film je podravskoj publici stigao 1927. godine zaslugom ludbreškoga hotelijera i vlasnika kina Viktora Fizira. Fizir je s opremom stigao u Virje malim fijakerom te vlasniku gostionice Stjepanu Grkcu ponudio prikazivanje filma. Nakon...

Učitaj još
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!