Podravske širine

0

Kakvi smo mi Podravci?

Nama Podravcima valja i samima sebi priznati da smo čudna ljudska sorta, hibrid i legura. Kao i sve druge, krase nas dobre i loše strane. No, nije na nama da o sebi sudimo. Neka...

0

Korito

Drvena korita izrađivali su Romi Koritari od mekoga drva. Nekada su korita, kao i drugi slični predmeti, bila veoma tražena na selu jer su imala višestruku primjenu. Pored toga korito je uvijek zbog kakve...

0

„Pozoj“ / zmaj

Zmaj, odnosno pozoj na kajkavskome, mnogima je danas poznat stvor iz mitoloških predaja, a kojeg često viđamo i u raznim filmovima i knjigama. Uglavnom se prikazuje u tijelu kakva guštera ili zmije s krilima,...

0

Tvornica Bilokalnik u Đurđevcu

Odluka o osnivanju drvoprerađivačkog pogona koprivničkog Bilokalnika u Đurđevcu donesena je 16. lipnja 1970. godine na sjednici upravnog odbora poduzeća. Partner i suosnivač bio je đurđevečki pogon Šumskog gospodarstva iz Koprivnice. Oba partnera odlučila...

0

„Linija“

Linija je narodni naziv dijela Ulice Ivana Đuriševića u Đurđevcu. Sama ulica je tema koju smo već obradili. Nastala je od ceste koja se s brijega spušta prema današnjem groblju otvorenom 1826. godine. Spomenuta...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!