Političar i pisac Stjepan Sulimanac (1915.-1994.)

Stjepan Sulimanac rođen je u Turnašici 27. srpnja 1915. godine u seljačkoj obitelji. Od mladosti je bio zainteresiran za politike te je bio pristaša Hrvatske seljačke stranke. Tako je poslije Drugoga svjetskog rata bio progonjen i osuđen na robiju u...

Posjet čovjeku na samrti

Kod nas u Podravini nekad je bila velika šega da rodbina dolazi u posjet osobi koja je na samrti, bi rekli: Ide se glet onoga koj kani vmrti. Smrt ne pita za godine i bolest, ona stigne iznenada ili se...

Rusanove zdravice

Usmenoknjiževnom retorikom nazivamo ono govorenje kojemu je zadaća uvjeriti koga u što, izreći neke sadržaje takvim govornim umijećem da se pridobije slušatelj i da se takvim tekstom postignu željeni učinci. U takve retoričke oblike možemo svrstati zdravice. Zdravica je pak...

Školske zgrade u Šemovcima

Iako je škola u Šemovcima počela djelovati 1804., prvu školsku spomenicu počeo je voditi učitelj Ljudevit Luketić 1888. godine. Prema njegovom pisanju prva školska zgrada nalazila se preko puta današnje crkve. Građena je od cigle i pokrivena crijepom ali je...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Svećenik Stjepan Topljak (1870.-1941.)

Stjepan Topljak rođen je 19. srpnja 1870. godine u obitelji učitelja Ivana Topljaka (1842.-1885.) i Marije rođ. Maletić (1844.-1914). Otac je kao učitelj službovao u Kloštru Podravskom, a iz obitelji su potekli: bjelovarski učitelj Ljudevit Topljak (rođen 1882.), trgovac Pavao...

Svećenik Nikola Žalec (1794. – 1867.)

Zaslužni đurđevečki župnik, podarhiđakon i začasni kanonik Nikola Žalec rođen je 11. listopada 1794. godine. Prije no što je došao u Đurđevec Žalec je službovao kao župnik u Jasenovcu i u Glini (od 21. siječnja 1843. godine), a župnikom u Đurđevcu...

Svećenik Petar Mihinić 1870. – 1943.)

Obitelj Mihinić stara je đurđevečka obitelj koja se razgranala tijekom XVIII. stoljeća. Dorini (to je nadimak obitelji Mihinić) su bili agrarna obitelj, ali se jedna grana obitelji generacijama bavila obrtništvom (pogotovo ugostiteljstvo) i na taj način doživjela određenu ekonomsku samostalnost...

Matija Markov, virovski svećenik i kanonik (1891. – 1982.)

Nekolicini zaslužnih svećenika Virovaca svakako treba pribrojiti i Matiju Markova rođenog 23. siječnja 1891. godine. Nakon završenog bogoslovije u Zagrebu zaređen je 1915. godine. Kapelan je u Pregradi, Kašini, Đurđevcu, Zagrebu i Krapini. Potom je gimnazijski kateheta u Koprivnici. Doktorirao...

Veterinar Selimir German (1924. – 2008.)

Selimir German, doktor veterine, rođen je u Zagrebu 27. siječnja 1924. godine. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu (1950.), a magistrirao 1969. godine s temom iz područja ishrane stoke. Radio je kao veterinar u Donjem Miholjcu (1950. – 1956.)...

Književnik Đuro Sudeta (1903. – 1927.)

Đuro Sudeta rođen je 10. travnja 1903. godine u Staroj Plošćici, a gimnaziju i učiteljsku školu završio je u Zagrebu. Godine 1923. došao je raditi u Virje kao učitelj u Građanskoj školi. No, još od gimnazijskih dana ozbiljno je pobolijevao...

Etnografija i baština
Podravske širine