Fotografirao Marijan Slunjski
Mag. hist. Nikola Cik

Nikola Cik rođen je 12. travnja 1990. godine, a živi i radi u Đurđevcu. Osnovnu školu i opću gimnaziju polazio je u Đurđevcu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2009. godine jednopredmetni sveučilišni preddiplomski studij povijesti i završio ga 2012. godine nakon čega je upisao jednopredmetni sveučilišni diplomski studij povijesti (modul rani novi vijek) i to istraživačko i nastavničko usmjerenje. Diplomirao je 24. veljače 2015. godine i stekao akademski naziv magistar povijesti i magistar edukacije povijesti.

Dobitnik je Rektorove nagrade u akademskoj 2012./2013. godini za studentski rad pod naslovom Između pijeska i vode: prinosi ekohistoriji Đurđevca. Do sada je objavio desetak znanstvenih i stručnih radova u časopisu za multidisciplinarna istraživanja Podravina, Podravskom zborniku i drugim zbornicima. Objavio je i tridesestak prikaza novih knjiga i znanstvenih skupova. Posebno se bavi istraživanjima ekohistorije, povijesne demografije i genealogije. Autor je knjige Ekohistorija Đurđevca i Virja u drugoj polovini 18. stoljeća što je bio i njegov diplomski rad. Taj je diplomski rad 2016. godine nagrađen nagradom „Ferdo Šišić“ koju dodjeljuju Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Društvo za hrvatsku povjesnicu.

Redovito održava javna predavanja na teme zavičajne povijesti, a u suradnji s kulturnim institucijama u Đurđevcu i Podravini. Sudjeluje na znanstvenim skupovima i radi na promociji zavičajne povijesti organiziranjem javnih predavanja, obilježavanja važnih obljetnica i promocija, priprema radio emisije i održava mrežnu stranicu Podravske širine. Za promicanje zavičajne povijesti primio je javno priznanje Povelja Grada Đurđevca 2016. godine. Od 2015. godine je predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Đurđevcu. Član je Uredništva časopisa za multidisciplinarna istraživanja Podravina i Podravskog zbornika. Od veljače 2015. do ožujka 2016. godine radio je kao nastavnik povijesti u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana u Đurđevcu, a od rujna 2016. godine podučava povijest u Osnovnoj školi prof. Franje Viktora Šignjara u Virju. Početkom 2017. godine upisao je poslijediplomski doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Podravske širine