folder  Kategorija: Etnografski predmeti

Ukupno: 162


„Tačke“ za rasuti teret

U našoj objavi o tačkaj napomenuli smo da su osim klasičnih tački postojale i one sa sandukom u kojem se mogao prevoziti rasuti teret. Takve tačke upotrebljavale su se za prijevoz zemlje i šljunka prilikom gradnje objekata, pri nasipanja putova...

„Švarba“ / bradva

Na hrvatskome standardu je bradva, Podravci je nazivaju švarba, a neki drugi i siročka. Riječ je o tesarskoj sjekiri široke oštrice i kratka držala koju su izrađivali kovači a upotrebljavali cimermani (tesari), ali i drugi majstori što rade s drvom....

„Gujn“

U đurđevečkom kajkavskom govoru gujnom se smatra pokrivač za konje, te tkani domaći tepih, odnosno tebij. Žene su ga pravile se od uskih traka razderanih starih krpa. Trake su se namotale na klupka i utkivale u osnovu. Neke su u...

„Vitel“

Vitel je drvena naprava koja se sastoji od stalka postavljenog na križnom postolju. Na vrhu uspravnog dijela stalka (središnje osovine) ispupčen je okrugli klin na koji su ukriž postavljene dvije letvice (vitlenice). Jedna je na polovici deblja s probušenom rupom...

Svetačke slike / „kipi“

Nekada su domove naših djedova i baka resile velike svetačke slike postavljene na zidu sobe, obično iznad kreveta. Takvu sliku zovemo kip. Uglavnom je riječ o uparenim slikama Isusa i Marije, zatim Svete Obitelji, kao i nekih drugih svetaca (sv....

„Biciklin“

Nemoguće je znati tko je u Đurđevcu prvi i kada nabavio biciklina. Vjerojatno ga je kupio netko od đurđevečke gospode. Jedan pisani izvor govori o 1899. godini kad su đurđevečki koturaši sudjelovali na biciklističkoj utrci u Koprivnici. Seljački puk služio...

Rešeto

Rešeto je još jedan uporabni predmet na seoskom gospodarstvu koje je izgubilo svoju namjenu, a time skoro i nestalo. To je naprava sa žičanom mrežom napetom i pričvršćenom u drvenom kružnom obodu. Izrađivali su ih majstori rešetari i prodavali na...

Cehovska pločica

Pojedini predmeti bitno su obilježavali stare obrtničke cehove. Među njih spadaju cehovske škrinje, zastave, vrčevi, pečati i pločice. Pločica je bila drvena, ponegdje i limena, a imala je oblik knjige. Limena se nosila na ruci ili o vratu. Predstavljala je...

„Špula“ / kolotur

Špula (kolotur) je jedan od predmeta koji se nekad često upotrebljavao na seoskom gospodarstvu. Izrađivala se od drva a bilo je i metalne, koja su se mogla kupiti u trgovini. Sastoji se od nosača i kotača s užlijebljenim obodom preko...

Zrcalo

Nemoguće je znati tko je prvi izumio ravno zrcalo, to jest staklo presvučeno metalom. U svakom slučaju, kada se i pojavilo u domovima naših predaka bilo je od koristi, premda su postojala razna vjerovanja o njegovoj upotrebi. Roditelji tako nisu...

„Kocejne“

Kocen je drvenasti ostatak klipa kukuruza nakon runjenja. Budući da su stari Podravci sve spremali, čuvali i upotrebljavali, tako je i kocejne imalo svoju uporabnu vrijednost. Prednost kocejna je što je suho i u određenoj mjeri čvrsto. Najčešće se upotrebljavalo...

Korito

Drvena korita izrađivali su Romi Koritari od mekoga drva. Nekada su korita, kao i drugi slični predmeti, bila veoma tražena na selu jer su imala višestruku primjenu. Pored toga korito je uvijek zbog kakve nezgode ili nepažnje znalo napuknuti, pa...

Učitaj još
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!