Kategorija: Lokaliteti i toponimi

0

Šuma Seča

Šuma Seča nizinska je šuma koja se prostire uz potok Katalena, sve od sela Sirova Katalena pa do današnje Podravske magistrale, te s druge strane nadomak Budančevice i Prugovca. Ime je vjerojatno dobila prema...

0

Selnice

Selnice su toponim smješten jugoistočno od Đurđevca. Sa zapadne su strane omeđene niskim livadama zvanim Stiska, s južne kanalom Čivičevcem, s istočne botaničkim rezervatom, a sa sjeverne cestom koja od Đurđevca vodi prema Kalinovcu....

0

Ulica „Dudara“

Dudara je narodni naziv današnje Tratinske ulice na Peskima, a samo ime znači dudinjak, to jest, rasadnik sadnica bijelog duda (Morus alba L.). Uzgoj dudovog svilca uveden je na području Varaždinskog generalata 1764. godine...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!