folder  Kategorija: Lokaliteti i toponimi

Ukupno: 112


Đurđevečki kvart Novo naselje

Kao što mu sam naziv govori, Novo naselje je najmlađi, odnosno najnoviji kvart u gradu Đurđevcu. No, i taj kvart postoji već gotovo pola stoljeća pa vrijedi napraviti barem kratak osvrt na njegovu povijest. Ondje su svoje obiteljske domove izgradili...

Kanal Rog-Strug

S melioracijskim radovima na đurđevečkom području krenulo se otprilike početkom 19. stoljeća, i to produbljivanjem i produživanjem postojećih bilogorskih potoka i nizinskih jaraka, te kopanjem kanala koji su spomenute vodotoke povezali u mrežu i tako odvodili vodu u rijeku Dravu....

Srednjovjekovna utvrda u Svetoj Ani

Odavno se zna o postojanju srednjovjekovne utvrde na visokom brijegu ponad Svete Ane. Mještani ga nazivaju Gradine. O njoj je pisao i istraživao na licu mjesta Zvonko Lovrenčević iz Bjelovara. Slično istraživanje pokušao je obaviti i đurđevečki književnik Đuka Tomerlin...

Obuhvatni kanal

Gledamo li kroz povijest, melioracijski radovi na odvodnjavanju močvara na đurđevečkom području počeli su od sredine 19. stoljeća. Do danas je na spomenutom području iskopana kanalska mreža od preko 200 kilometara dužine. Ne računajući redovno održavanje postojećih kanala, posljednji veći...

Najstariji spomen Đurđevca 1237. godine

Do nedavno se najstariji spomen Đurđevca, odnosno srednjovjekovnog Sela svetog Jurja, smještao u 1267. godinu. No, zahvaljujući istraživanjima koje je proveo Ranko Pavleš znamo da najstariji spomen Đurđevca potječe iz 1237. godine. Naime, te godine se u jednom dokumentu spominje...

Franjevački samostan sv. Stjepana u Kloštru

Na mjestu današnjeg Kloštra Podravskog u srednjem vijeku nalazio se franjevački samostan svetog Stjepana. Prema dostupnim podacima taj je samostan osnovan 1292. godine. Neki smatraju da su krajem 13. stoljeća franjevci došli u još stariji benediktinski samostan koji je bio...

„Mlađi“

Toponim Mlađi prisutan je na đurđevečkom području. Riječ je o plodnim oranicama u okolici ušća potoka Hotova u kanal zvan Matočina. Budući da u tom prostoru đurđevečke oranice graniče s virovskima, Virovci također taj predio nazivaju Mlađima. Hotova je bilogorski...

Batinske

Batinske su naselje smještene istočno od Kalinovca, a nastale su od nekadašnjih konaka. Omeđene su šumama Kupinje, Crni jarki, Dobovnik i Velike širine. Nizinu sredinom presijeca kanal Čivičevec odvodeći vodu iz okolnih šuma. Južno od kanala pruža se dio naselja...

„Kak su nastale Molve, vele od kocov!?“

Predaje o nastanku pojedinih naselja zatičemo u mnogim selima. O tome kako su nastale Molve, pisao je prema sjećanju učitelj Andrija Ivančan (1902. – 1971.), otac etnokoreologa i koreografa Ivana Ivančana:“ Najpredi so bili tri sluge. Tu je bilo đurđevečko...

Predio Tatar

Tatar je jedan od mnogobrojnih narodnih naziva pojedinih predjela u đurđevečkoj okolici. Ovaj vinogradarski brijeg s okolnim oranicama smješten je desno od raskrižja putova zvanog Pri crnom Jezušu. Paškal Cvekan navodi u svojoj knjizi o Virju (1976.), u kojoj piše...

„Pri kipu“

Đurđevec i okolica obiluje brojnim starim nazivljem oranica, livada, šuma, kanala, brjegova, greda, konaka, te ostalim toponimima. Velika ih je veća zaboravljena. Među nje bi mogli uvrstiti i one koji su dobili ime po nekom obilježju, a koje je vremenom...

Ring

Među đurđevečke kvartove i narodne nazive pojedinih ulica spada i Ring. Ring se ne može nazvati ni kvartom ni ulicom, nego je riječ o posebnoj dijelu naselja Đurđevca na čije je ime utjecao sam mikroreljef. Ring čine današnja Ulica Stjepana...

Učitaj još
Podravske širine