folder  Kategorija: Povijest okoliša

Ukupno: 101


Opis rijeke Drave s kraja 19. stoljeća

Evo kako je rijeku Dravu slikovito opisao Tomo Jalžabetić krajem 19. stoljeća: Nuz Bakovce teče velika voda Drava. To ti je voda da je strahota gledeti jo, dok naraste. Dok dojdeš do nje, mam opaziš, da je na jednom kraju...

Krčenje šumskog zemljišta

Na području današnjih konaka što se prostiru od Peskov do rijeke Drave nekad su prevladavale šume u kojima su Virovci i Đurđevčani napasali svoju stoku. Krajišek vojne vlasti naredile su na određenim parcelama porušiti šume a zemljište su dali graničarima...

Nazivi močvarnih područja đurđevečke Podravine

Na spomenutom je području pred nekoliko stotina godina prevladavao veoma vlažan i vodotopan teren, od močvara u okolici Đurđevca, Virja, Molva i drugih naselja pa sve od pijesaka do rijeke Drave. To su područje zauzimale prostrane šume, bare, poplavljene livade,...

„Mrtvica, neteča“

Kojom god se prilikom govori o rijeci Dravi u našem kraju učestalo se spominju mrtvice i neteče. Da bi vam pojasnili o čemu je riječ, poslužit će opis dr. Radovana Kranjčeva i jednoga njegovog rada u Podravskom zborniku: „Neprestano djelovanje...

Ceste i cestari

Većina cesta na đurđevečkom području utvrđena je još za vremena Vojne krajine. Ceste i putovi koji su prolazili močvarnim područjem pružali su se po bentovima, uzdignutim nasipima koji su se utvrđivali na isti način kao i temelji zgrada na takvom...

Ekološko društvo u Đurđevcu

Đurđevec se može pohvaliti time da je ondje osnovano jedno od prvih ekoloških društava na tlu današnje Hrvatske. Ekološko društvo u Đurđevcu osnovano je 10. ožujka 1989. godine zalaganjem poznate književnice Božice Jelušić Kranželić. Ekološko društvo u Đurđevcu izraslo je...

Slučaj Čivićevac iz 1901. godine

Početkom 20. stoljeća u okolici Đurđevca postojao je veći broj kanala radi isušivanja močvarnih područja i odvođenja oborinskih voda. Oko 1895. godine počelo se s čišćenjem mreže kanala Čivićevac-Rog-Strug. Trasa kanala Rog-Strug dovršena je 1900. godine. S radovima se nastavilo...

Međunarodni dan rijeke Drave

Međunarodni dan rijeke Drave obilježava se na prvi dan jesni 23. rujna. Jedan od ciljeva obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti o potrebi zaštite prirodne baštine kakva je i sama rijeka Drava. Zbog svoje veličine te utjecaja koji ima na...

Obradive pješčane površine u đurđevečkom naselju

Postavlja se pitanje, zašto su Đurđevčan, počeli obrađivati pješčane površine? Današnje đurđevečko naselje počelo se razvijati od sredine 16. stoljeća na pješčanim gredama u neposrednoj blizini utvrde u močvari. Te pješčane uzvisine s utvrdom u močvari bile su dobra zaštita...

Obuhvatni kanal

Gledamo li kroz povijest, melioracijski radovi na odvodnjavanju močvara na đurđevečkom području počeli su od sredine 19. stoljeća. Do danas je na spomenutom području iskopana kanalska mreža od preko 200 kilometara dužine. Ne računajući redovno održavanje postojećih kanala, posljednji veći...

Rijeka Drava promijenila svoje korito (1903.)

Ako bi usporedili na kartama iz protekla tri stoljeća sva korita rijeke Drave u našem kraju dobili bi jednu gustu mrežu nebrojenih vodotoka. Hirovita i snažna Drava tijekom vremena je na mnogim mjestima odnijela velike površine zemlje i opet ih...

Utapanje u Dravi kod Broda 1809. godine

Prelaženje preko velike rijeke kao što je Drava u prošlosti nije bilo nimalo bezazleno ni lako. S obzirom na to da je mostova bilo vrlo malo, ljudi su prelazili rijeku na povoljnim mjestima pomoću brodova ili skela. Zbog toga su...

Učitaj još
Podravske širine