folder  Kategorija: Zavičajna povijest

Ukupno: 147


Kanonske vizitacije Zagrebačke nadbiskupije / R. Horvat – Povijest Gjurgjevca

Među brojne povijesne izvore koje povjesničari koriste u svojim istraživanjima spadaju i kanonske vizitacije (apostolske, biskupske, arhiđakonske, redovničke) Zagrebačke nadbiskupije, na latinskome Protocolla visitationum canonicarum, odnosno Zapisnici kanonskih pohoda. Autori zapisnika su mjerodavne crkvene osobe koji su prema utvrđenom redu...

Konjogojstvo u đurđevečkom kraju

Za početak razvoja konjogojstva na đurđevečkom su području najzaslužnije bile krajiške vojne vlasti kojima su konji itekako bili potrebni. Na cijelom području Varaždinskog generalata jedino je u Bjelovaru postojala erarska ustanova za konjogojstvo, koja je prvih 10 pastuha predviđenih za...

Ustaški pokret u Đurđevcu

Vrlo brzo nakon proglašenja Šestojanuarske diktature, 7. siječnja 1929. godine, dr. Ante Pavelić je s grupom istomišljenika u Zagrebu donio odluku o pokretanju organizacije Ustaša – hrvatski oslobodilački pokret, koja će se svim sredstvima boriti za postanak samostalne i neovisne...

Nastojanje konačara za školom i župom na konacima

Već krajem prve polovice 19. stoljeća krenule su diobe obiteljskih zadruga u ovom dijelu Podravine. Sve više žitelja Novigrada Podravskoga, Molva, Virja, Đurđevca i drugih mjesta nastanjivalo se na konacima, sjeverno od tih naselja prema rijeci Dravi. Budući da su...

Zapostavljeno arheološko nalazište kod Kloštra Podravskog

Arheološko nalazište nalazi se otprilike sjeveroistočno od Kloštra na pješčanom brežuljku nedaleko od ceste prema Podravskim Sesvetama na oko 120 metara nadmorske visine. Podžupanija belovarska prema dopisu arheološkog odjela Narodnog muzeja u Zagrebu poslala je 1885. godine na teren Milivoja...

Represija vlasti monarhističke Jugoslavije u đurđevečkoj Podravini

Za vrijeme Kraljevstva SHS i Kraljevine Jugoslavije u razdoblju od kraja 1918. do 1941. godine vladao je autoritarni i represivni režim u kojem su sve oporbene stranke i svako isticanje hrvatskih simbola smatrani protudržavnim djelovanjem, pogotovo nakon uvođenja šestosiječanjske diktature...

Osmanski napadi na đurđevečku utvrdu i sukobi u okolici

Prvi se put osmanska vojska zatekla u blizini  Đurđevca 14. studenoga 1540. godine kada je krstarila uz granicu. Tu ih je sa svojom postrojbom, vjerojatno ih zasjede, sačekao hrvatski ban Petar Kleglević, i natjerao u bijeg. Prvi napad na Đurđevec...

Ulama beg

Ulama beg je središnja osoba osmanskih osvajanja i zbivanja na prostoru Bosne i Slavonije tijekom 16. stoljeća. Široj je javnost poznat uglavnom po tome jer se njegov lik nalazi u scenariju scenskog prikaza Legenda o Picokima, iako ga u istoimenoj...

Promjena imena Ferdinandovec u Jelačićevo

Selo Ferdinandovec, najmlađe u Podravini, svoje ime nosi od samoga osnutka 1844. godine. Dobilo ga je po tadašnjem vladaru Ferdinandu V. U svojoj kratkoj povijesti dogodilo se da se politika umiješala u promjenu njegova imena. Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije nedaleko...

Kako je od Komarnice nastao Novigrad (Podravski)

U Podravini se tijekom Srednjega vijeka spominje selo i posjed Komarnica (lat. Kamarcha), a i crkveni ahiđakonat dobio je ime po Komanici – Komarnički arhiđakonat. Ime su dobili po potoku Komarnici koji se s Bilogore spušta prema današnjem Novigradu Podravskom....

Pripomoćna i štedna zadruga u Đurđevcu (1882.)

Razvojem poduzetništva, trgovine i obrta nakon uvođenja civilne vlasti na području bivše Vojne krajine u Podravini, te stvaranjem kapitala, dolazi do potrebe osnivanja prvih novčarskih ustanova. Prva takva ustanova u Đurđevcu pojavila se 1882. godine. Toga dana, 21. svibnja, ovaj...

Učitaj još
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!