folder  Kategorija: Zavičajna povijest

Ukupno: 230


Podravina u zapisima osmanskoga putopisca Evlije Čelebija

Osmanski putnik i putopisac Evlija Čelebi (1611–1685?) veći je dio životnoga vijeka proveo putujući, a potkraj života svoja je putovanja opisao u obimnom desetotomnom Putopisu. Dijelove Putopisa koji se odnose na područje bivše Jugoslavije, a time i Hrvatske, preveo je...

Templarski posjed Zdelja

Ovaj posjed datira još s početka 12. stoljeća. Spominje se u jednoj ispravi iz 1209. godine kojom je kralj potvrdio posjede vitezovima templarima. U ispravi se navodi imanje Esdel, odnosno Zdelja, koje je ban Borić poklonio ovom viteškom redu. Ban...

Bitka kod Gorbonoka (1580.)

Riječ je o ratnom sukobu između krajiške kršćanske vojske vod vodstvom Jurja IV. Zrinskog (1549. – 1603.) i  osmanske vojske na čelu sa požeškim Skender-begom, sinom Ulama-bega. Do sukoba došlo je 29. rujna 1580. godine u blizini ostataka utvrde Gorbonok...

Đurđevečko vlastelinstvo

Đurđevečko vlastelinstvo kakvo poznajemo u 15. i 16. stoljeću nastalo je najmanje od tri dijela. Prvo je posjed i vlastelinstvo Prodaviz, drugi posjed Sveti Juraj a treći dio je nedefinirani prostor obronaka Bilogore od Javorovca do Mičetinca. Ovome moramo dodati...

Nastanak sela Plavšinec

Već u prvim desetljećima 16. stoljeća na granicama ugroženih habsburških zemalja pojavili su se Vlasi kao bjegunci s osmanskog teritorija. Povijesni izvori nazivaju ih različitim imenima: uskoci, pribegi, Rašani, Vlasi, Srbi. Naselje Plavšinec je, kao i ostala okolna pravoslavna sela...

Obnova sela Molve sredinom 17. stoljeća

Molve se kao posjed prodavićkog vlastelinstva prvi put spominju 1273. godine, a kasnije i kao naselje s kapelom Blažene Djevice Marije. Ovo srednjovjekovno naselje (Molua, Molwe, Molywa) nestalo je pred naletima Osmanlija sredinom 16. stoljeća kao i sva naselja, osim...

Vojnici iz Đurđevca stradali u Prvome svjetskom ratu

Početkom Prvoga svjetskog rata i nakon mobilizacije mnogi su se Podravci, pa tako i Đurđevčani, s puškom našli na ratištima u Srbiji, Galiciji, Bukovini i na talijanskoj fronti. Kao i svaki rat, tako i ovaj, uzeo je mnogobrojne žrtve: poginule,...

Zemljišne zajednice na đurđevečkom području

Zemljišne zajednice nastale su na teritoriju Hrvatske i Slavonije za bivše Austro-Ugarske Monarhije, a nestale su po završetku Drugoga svjetskog rata odredbom Sabora NR Hrvatske, odnosno proglašenjem imovine zemljišnih zajednica općenarodnom imovinom. Porijeklo zemljišnih zajednica na đurđevečkom području leži u...

Područje konaka Pavlanci u srednjem vijeku

Područje Pavlancov prvi se put spominje 1334., to jest, navodi se crkva sv. Pavla (ecclesia sancti Pauli de Desicha), a 1426. godine istoimeno selo i posjed (Zenthpal) u sklopu đurđevečkoga vlastelinstva. O njem se govori i 1439. godine kada je...

Progon Roma na području kotara Đurđevec za vrijeme NDH

Nakon uspostave Nezavisne Države Hrvatske u travnju 1941. godine nova je vlast donesla nekoliko rasnih zakona koji su se izravno doticali Roma kao nearijevaca, pa su kao takvi postali nepoželjni u novoj hrvatskoj državi. Ustaške su lokalne vlasti već do...

Popisi prezimena u Budrovcu iz 1716. i 1733. godine

Da bismo doznali tko su prezimenom bili prvi stanovnici Budrovca, ali i ostalih sela, moramo prelistati zapisnike kanonskih vizitacija spomenutih godina. Ove zapisnike pisali su crkveni veledostojnici koji su pohodili župe. Tom su prilikom u svojim izvještajima zapisivali razne podatke...

Učitaj još
Podravske širine