folder  Kategorija: Flora i fauna

Ukupno: 101


„Tvorec“ / tvor

Za razliku od danas, kada našim dvorištima gospodari kuna, nekad je to bio tvorec. Međutim, njega je čovjek puno rjeđe viđao nego kunu. Tvorec (Mustela putorius L.) životinjska je vrsta iz porodice kuna, tamnosmeđe je boje, a na trbuhu nešto...

Som

Som (Silurus glanis L.) je naša najveća dravska riba. Može dosegnuti i više metara dužine i težiti do nekoliko stotina kilograma. Smatraju ga kraljem dravskih dubina, ali ga nalazimo i u jezerima, ribnjacima i šljunčarama, u mulju u podvodnim jarcima...

Tresetište Brezik kod Kalinovca

U našoj Podravini postoji veoma zanimljivih florističkih i vegetacijskih cjelina gdje su razvijene specifične biljne zajednice. Jedna od takvih bilo je i tresetište Brezik na Kalinovečkim peskima nedaleko od Kalinovca, jedino stanište takve vrste u cijeloj Podravini. To je vlažno zbijeno...

Vinobojka

U velikim dijelovima današnjeg Borika u posljednjih 15 godina opažamo posve neobičnu biljku za ovo stanište. To je jednogodišnja zeljasta biljka vinobojka ili kermes (Phytolacca americana L.) koja se raširila na slobodnim pješčanim površinama unutar Borika. Svojom visinom do dva...

„Rast“ / hrast  

U Podravini je oduvijek bio prisutan rast (hrast) lužnjak (Qercus robur L.), listopadno drvo iz porodice bukva. Hrasta što raste na osamljenim mjestima u polju i uz putove zovemo živičnak. Prosječne je visine 40-50 m i promjera debla do 3...

„Jazvec“ / jazavac

Jazavac (Meles meles L.) ili jazvec na kajkavskome, je zvijeri i porodice kuna. Prepoznatljiv je po crnim i bijelim prugama na glavi. Glava muje mala, ali ušiljena i s jakim čeljustima, tijelo sivkasto s kratkim nogama i repom. Prosječno je...

„Komari, obadi, slepci, serepike“

Ljeti nas često znaju gnjaviti i ubadati komarci, kako koje godine, a sad si zamislite kako je bilo našim Podravcima pred nekoliko stotina godina dok je cijeli ovaj kraj bio premrežen močvarama, mrtvicama i dravskim rukavcima. Pored toga, napadali su...

„Jalsa, jalša“ – joha

Joha (Alnus) listopadno je drvo iz porodice breza (Betulaceae). U Podravini rastu crna (Alnus glutinosa L. Gaertn. ) i bijela joha (Alnus incana). Podravci je nazivaju jalsa i jalša, johinu šumu jalšik, a drvo jalševo drevo. Naraste do 25 metara, deblo je...

„Voščenka“

Voščenka / poljska preslica (Equisetum arvense L.) trajna je zeljasta biljka iz porodice preslica (Equisetaceae). Poznata je kao korov, ali i kao veoma ljekovita biljka. Pored toga, u davnoj prošlosti upotrebljavala se kao sastojak smjese za zgrušavanje mlijeka i za pranje...

Kajkavski nazivi ptica podravskog kraja

Svima su nam uglavnom poznati nazivi naših ptica. No, kako su ih nazivali naši pretci u prošlim vremenima vidjet ćemo u nastavku teksta. O njima su pisali Đurđevčan Tomo Jalžebetić i Josip Tomec iz Virja krajem 19. stoljeća. Okvirno ih...

“Divja šalata”

Prije nego li je ljudima bilo dostupno sjeme zelene salate, za prehranu upotrebljavala se divja šalata koja je, primjerice, rano u proljeće rasla na strništu, kad se ono gnojilo. Zapravo, riječ je o samoniklom poljskom matovilcu (Valerianella locusta L. Laterrade). Poljski...

 „Kiselak“

U današnje vrijeme rijetko tko ubere štogod u prirodi i odmah jede. Kao mali smo vječito bili na travnicima i livada, ponekad i s pokojom svinjom, kravom ili guskama, kao čuvari. Tom prilikom, u proljeće obavezno se jelo listje kiselaka....

Učitaj još
Podravske širine