Svećenik i pisac Franjo Brdarić (1885.-1941.)

Danas su u Podravini malo poznati doprinosi poznavanju povijesti naselja i župa koje je dao svećenik i pisac Franjo Brdarić. Bio je dugogodišnji župnik u Koprivničkom Ivancu (od 1917. do 1941. godine) te je u tome razdoblju marljivo istraživao povijest...

Reljef Marije Kraljice Hrvata u župnoj crkvi u Đurđevcu

Jedan od pokrajnih oltara u župnoj crkvi sv. Jurja u Đurđevcu posvećen je Blaženoj Djevici Mariji od Navještenja. Na taj način čuva se uspomena na doba kada su stare đurđevečke župne crkve na ovome mjestu bile posvećene Blaženoj Djevici Mariji...

Obrtnik i vijećnik Stjepan Kolar (1871.-1918.) iz Đurđevca

Nakon ukidanja Vojne krajine u uspostave civilne (građanske) uprave u Podravini su se ljudi počeli baviti politikom, odnosno javnim poslovima. U tome su prednjačili intelektualci kao što su bili liječnici, svećenici, vojni časnici, ljekarnici, ali i napredni obrtnici. Jedan od...

Župnik Izidor Ferek

Dugogodišnji i omiljeni đurđevečki župnik Izidor Ferek rođen je u Bednji 1. prosinca 1953. godine. Školovao se u rodnoj Bednji i u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 24. lipnja 1979. godine u Zagrebu. Kao kapelan službovao je u Nedelišću od...

General-potpukovnik Nikola Kajić (1902. – 1987.)

Visokih vojnih časnika iz ovog dijela Podravine u novije doba nije bilo previše. Jedan od njih je Nikola Kajić iz Kalinovca. Rođen je 5. prosinca 1902. godine. U početku je krenuo učiteljskim stopama pa je nakon završene učiteljske škole službovao...

Uzrečice (pitanje – odgovor) đurđevečkoga govora

Neobična je jedna zanimljiva frazeološka forma unutar đurđevečkoga kajkavskoga govora. To su uzrečice (pitanje – odgovor) koje su se nekad često nalazile u svakodnevnom govoru, a riječ je uglavnom o humorističnim oblicima. One su bile obilježje šaljivaca koji su na...

Seljak i političar Franjo Novaković (1892. – 1939.)

Najistaknutiji član Hrvatske seljačke stranke u Molvama između dva svjetska rata bio je seljak Franjo Novaković. Novaković rođen je 2. prosinca 1892. godine od Mate Novakovića i Mare Novaković rođene Posavec. Od svoje rane mladosti budno je pratio rad HSS-a,...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Bolto (Balzatar) Pintar iz Virja

Bolto (Baltazar) Pintar rođen je u Virju 1. siječnja 1886. godine u obitelji Đure i Doroteje Pintar rođ. Đigerec. Ne treba ga zamijeniti s još jednim znamenitim Virovcem istoga imena i prezimena. Naime, njegov stric zvao se također Bolto (Baltazar)...

Ivan Ivančan (1927. – 2006.)

Etnokoreolog i koreograf Ivan Ivančan rođen je u Molvama 15. lipnja 1927. od oca Andrije, učitelja i pisca. Djetinjstvo je proveo u Krapini gdje je otac službovao, te kod bake u Molvama. Osnovnu školu pohađao je u Krapini a gimnaziju...

Martin Berta (1922. – 1996.)

Martina Berta rođen je 9. studenoga 1922. godine u Virju. Nakon osnovne škole izučio je trgovačko-ugostiteljski zanat u Kostajnici. Poslije Drugoga svjetskog rata završio je nižu gimnaziju i Visoku upravnu školu u Zagrebu. Krajem 1940. vratio se u Virje i...

Svećenik Ivan Šabarić (1895. – 1976.)

Ivan Šabarić rođen je u Đurđevcu 3. svibnja 1895. godine od oca Petra Šabarića i majke Rozalije Šabarić rođ. Batak koja je umrla samo nekoliko mjeseci nakon Ivanova rođenja. Šabarić je za svećenika zaređen na Petrovo 1921. godine. Kao kapelan...

Pavlin Edmund Schneller (1752.-1808.)

Redovnik pavlin Edmund Schneller rođen je u Đurđevcu 23. lipnja 1752. godine kao Franjo Schneller u obitelji leitnanta Franje i Doroteje Schneller rođ. Huebnerhoffer. Osim sina Franje imali su i kćer Gabrijelu koja je rođena 28. ožujka 1754. godine. Pošto...

Etnografija i baština
Podravske širine