Podravske širine

0

Novinar Vladimir Fučijaš

Vladimir Fučijaš rođen je u Ferdinandovcu 1. studenoga 1935. godine. Nakon završene osnovne škole u rodnome mjestu polazi ekonomsku školu u Zagrebu, a 1954. godine studira pravo na Pravnom fakultetu. Isprva je radio kao...

0

„Tarac“

Tarac je određena površina popločena, odnosno potaracana, ciglom, kamenim pločama ili drvenim kockama. Riječ tarac navodno dolazi iz talijanskoga jezika, a po svemu sudeći donesli su je talijanski građevinari i ciglari pristigli u naše...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!