Prva obrtna produktivna zadruga u Đurđevcu (1920.)

Bogata povijest đurđevečkoga obrtništva zabilježila je i djelovanje obrtne zadruge, to jest, Prve obrtne produktivne zadruge, koja je osnovana 7. ožujka 1920. godine. Tadašnje staleške novine pisale su da jedan poslovni dio zadruge za članove iznaša 200 kruna upisnine na...

Uzgoj duhana u Đurđevcu

Podravci su od starine pušili lule, pa su zato uzgajali i duhan. Zimi bi kakve posude zapunili zemljom crnicom spod drvocepa i zasijali sjeme, držali ga na toplome i zalijevali. Biljke su sadili u proljeće na skrovitim mjestima u polju...

Pučka knjižnica u Đurđevcu (1906.)

Pored postojeće mjesne čitaonice u Đurđevcu radićevci su na čelu s Tomom Jalžabetićem 4. ožujka 1906. godine osnovali Pučku knjižnicu. Smjestili su je u zgradu njihove Hrvatske seljačke zadruge na glavnom trgu preko puta župne crkve. O osnivanju knjižnice pisao...

Iz povijesti crkvenih zborova u Đurđevcu

O postojanju crkvenog zbora u Đurđevcu uopće ne treba dvojiti, a u povijesnim izvorima spominje se krajem 19. stoljeća kad su ga vodili orguljaši otac i sin Alojz i Josip Kolar. Josip je izrastao u vrsnog orguljaša, pogotovo pjevača. Kao...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Svećenik Petar Mihinić 1870. – 1943.)

Obitelj Mihinić stara je đurđevečka obitelj koja se razgranala tijekom XVIII. stoljeća. Dorini (to je nadimak obitelji Mihinić) su bili agrarna obitelj, ali se jedna grana obitelji generacijama bavila obrtništvom (pogotovo ugostiteljstvo) i na taj način doživjela određenu ekonomsku samostalnost...

Majka petnaestero djece iz Virja

  U doba kada je očajno negativna demografska slika bolna realnost, koje kao da nismo dovoljno niti svjesni, a istodobno obitelji s troje i više djece izazivaju podsmjeh, gotovo su nevjerojatne činjenice da su naši pretci rađali po više od...

Napredni stočar Ignac Tomica (1873. – 1954.)

Od uglednih seljake u Đurđevcu svakako treba spomenuti i Ignaca Tomicu. Osim što je bio napredni stočar, Tomica je obavljao i posao općinskog blagajnika (1899. – 1914.). Jedan je od najbližih suradnika seljačkog političara Tome Jalžabetića, s kojim je osnovao...

Nesuđena utvrda u Prodaviću (Virju)

Vrhovni kapetan Hrvatske i Slavonske krajine Ivan Lenković je u jednom izvještaju iz 1563. godine iznio ocjenu glede obrane Podravine pred Osmanlijama i ponudio nova obrambena rješenja. Dao je prijedlog kralju Ferdinandu da se stara utvrda u Đurđevcu, a isti...

Književnik Petar Grgec (1890. – 1962.)

Petar Grgec, profesor, hrvatski književnik i katolički javni radnik rođen je na Batinskama 15. veljače 1890. godine. Nakon završenih pet razreda osnovne škole u Kalinovcu školovao se u Travniku gdje je završio isusovačku gimnaziju. Na Filozofski fakultet u Zagrebu upisao...

Učitelj Ivan Đurišević (1897. – 1956.)

Zasad imamo malo saznanja o učitelju Đuriševiću. Rođen je 25. kolovoza 1897. u Đurđevcu. Pamtimo ga kao jednog od osnivača Društva za unapređenje (uljepšanje) mjesta u Đurđevcu (1941.) u kojem je bio tajnik (1942.) i predsjednik tehničkog rukovodstva (1955.), a...

Etnografija i baština
Podravske širine