Stara utvrda u Šemovcima?

Dosadašnje spoznaje o povijesti ovog dijela Podravine govore o postojanju nekoliko srednjovjekovnih utvrda. Uglavnom su poznate njihove lokacije i ponešto činjenica o njihovim vlasnicima. No, o kakvoj utvrdi u Šemovcima skoro da nema nikakvih podataka. O postojanju spomenute utvrde pisao...

Stranačka aktivnost u Đurđevcu do početka 20. stoljeća

Djelovanje političara i stranaka u Podravini, pa tako i u Đurđevcu nakon razvojačenja 1871. pa do početka 20. stoljeća, svodio se uglavnom na aktivnosti uoči izbora u Hrvatski sabor i općinska vijeća. Većina kandidata za Sabor dolazila je iz drugih...

Kaj neje bilo, ni ne bo! – narodna priča

Dok so se moj joča rodili, onda so me poslali v nebo po krsnoga lista. Idi ti! Ti najprede dojdeš, ti si najpametneša! Ja sem onda otišla v nebo po paprote i dok sem tam se obavila, ov me pošle...

Batinske

Batinske su naselje smještene istočno od Kalinovca, a nastale su od nekadašnjih konaka. Omeđene su šumama Kupinje, Crni jarki, Dobovnik i Velike širine. Nizinu sredinom presijeca kanal Čivičevec odvodeći vodu iz okolnih šuma. Južno od kanala pruža se dio naselja...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Slikar Josip Turković (1936. – 1982.)

Slikar Josip Turković rođen je u Đurđevcu 4. travnja 1936. godine u obrtničkoj obitelji Ivana Turkovića (1904.-1958.) i Marije rođ. Lovašen (1908.-1986.) kao najmlađe dijete uz braću Đuru (1930.-1967.), Andriju (1928.-1992.) i sestru Doroteju (1934.). Nijedan od trojice braće Turkovića...

Biskup i banski namjesnik Juraj Haulik u Podravini 1847. godine

Krajem travnja i početkom svibnja 1847. godine zagrebački biskup i banski namjesnik Juraj Haulik de Várallya (1788. – 1869.) bio je u pastirskom pohodu rimokatoličkim župama u Podravini. Prigodom pohoda u više od deset župa u ovome dijelu Podravine podijelio...

Učitelj Otokar Zobunđija (1863. – 1904.)

Zobunđija rođen je 21. ožujka 1863. u Bjelovaru od oca Martina (Đurđevec, 1838. – Đurđevec, 1876.) i majke Marije rođene Vinković iz Bjelovara. Postao je učiteljem kao i otac. Ispit za učitelja građanske škole (jezikoslovno-historijska skupina) položio je 1884. godine....

Đurđevečki župnik Jakov Novosel (1900. – 1956.)

Dugogodišnji župnik Jakov Novosel u Đurđevcu je proveo gotovo većinu života jer je ovdje kao svećenik službovao od 1924. godine do smrti 1956. godine, a svećenikom je bio pune 33 godine. Novosel je najzaslužniji za izgradnju i opremanje župne crkve...

Šandor Braun, dobrotvor iz Đurđevca

Šandor (Aleksander) Braun rođen je u Đurđevcu 29. srpnja 1877. godine. Sin je Emanuela Brauna, poznatoga židovskoga veleposjednika i vlasnika jednog od najvećih mlinova u Podravini. Završio je gimnaziju te učio hebrejski, da bi s bratom Ljudevitom (Ludwig) naslijedio očeve...

Učitelj Stjepan Grotić (1843. – 1909.) iz Gole

Stjepan Grotić rođen je16. kolovoza 1843. godine u Goli od oca Ivana Grotića i majke Doroteje rođene Benčić. Trivijalnu školu polazio je u Goli i Bjelovaru, a učiteljsku svršio je u Rakovcu. Službovati počeo je 1862. u Kloštar Ivaniću, sljedeće...

Etnografija i baština
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!