Narodna priča o plebanušu i školniku

Ova virovska narodna priča bez naslova govori o župniku i učitelju dok su išli na sprovod u jedno selo. Priču je zabilježio Virovec Josip Tomec u svojim etnografskim zapisima krajem 19. stoljeća: Vozil se je plebanuš i školnik f koli...

Pedagog i publicist Adam Grusling

Adama Gruslinga uvrstili smo među zaslužne Podravce jer je 1910. godine u stihovima pisao o legendi o Picokima u časopisu Pučka prosvjeta. Osim toga, nešto više od sedam godina živio je i radio u Virju kao učitelj.  Pedagog i publicist...

Učitelj Vladimir Jagarinac (1909. – 1976.)

Učitelj Vladimir Jagarinac svoj cijeli učiteljski vijek proveo je u školi u Virovskoj Drenovici. Rođen je 23. prosinca 1909. godine u Matuljima pokraj Opatije a od rane mladosti živio je s roditeljima u Zagrebu. Učiteljsku školu završio je u Zagrebu...

Učiteljska obitelj Sivoš iz Novigrada Podravskoga

Obitelj Sivoš iz Novigrada Podravskoga zaista se može nazvati učiteljskom obitelji. Matija Sivoš bio je novigradski krajiški stražmeštar koji je, vjerojatno nakon razvojačenja, postao mjesnim učiteljem i orguljašem. Supruga mu je bila poštarica. Sin Tomo Sivoš krenuo je očevim stopama....

Tekstilno poduzeće Pobjeda u Virju

Razgovori oko pokretanja pogona zagrebačke tekstilne industrije Pobjeda započeli su u Virju početkom 1961. godine između rukovodstva Pobjede i Narodnog odbora općine Virje (NOO). Dogovorena je gradnja proizvodnih hala i postavljanje 240 tkalačkih razboja. Planirano je zapošljavanje 450 radnika u...

Svećenik Juraj Pušek (1854. – 1906.)

Svećenik i pisac Juraj Pušek rođen je u Kraljevom Vrhu 23. prosinca 1854. godine od oca Jurja Pušeka i Kate Pušek rođene Sedlar. Gimnaziju je polazio u Požegi i Zagrebu, a bogosloviju završio je u Zagrebu. Zaređen je 1880. godine....

Pogača lucnjača

Jedan stari običaj vezan uz blagdan sv. Lucije pribilježio je Miroslav Dolenec Dravski u svojim etnografskim zapisima. Dravski piše o pečenju pogače lucnjače, koja je dobila ime po sv. Luciji: „Pogača lucnjača kolač je koji se pripremao na sv. Luciju....

Vojnopovijesni pisac Viktor Kučan (1917. – 1999.)

U Hrvatskom biografskom leksikonu pronašli smo natuknicu o vojnopovijesnom piscu Viktoru Kučanu, Ferdinandovčanu rodom. Sin je vjerojatno učitelja ili kojeg drugog službenika koji se 1917. godine zatekao u Ferdinandovcu. Vojnopovijesni pisac i grafički radnik Viktor Kučan rođen je 11. prosinca 1917....

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

General-potpukovnik Nikola Kajić (1902. – 1987.)

Visokih vojnih časnika iz ovog dijela Podravine u novije doba nije bilo previše. Jedan od njih je Nikola Kajić iz Kalinovca. Rođen je 5. prosinca 1902. godine. U početku je krenuo učiteljskim stopama pa je nakon završene učiteljske škole službovao...

Nadlugar Martin Markač (1829. – 1907.)

Među najuglednijim mještanima krajiških naselja u XVIII. i XIX. stoljeću bili su šumari, lugari i nadlugari. To je razumljivo s obzirom da su šume u Vojnoj krajini bile vlasništvo samoga cara i kralja i time pod njegovom izravnom zaštitom što...

Esperantsko društvo u Virju

Međunarodni jezik esperanto ostavio je dubok trag u Đurđevcu, no manje je poznato da je on bio prisutan i u susjednom Virju. Esperanto u Virju između dva svjetska rata donesli su mladi Virovci koji su pohađali gimnaziju u Koprivnici. Prvi...

Neurolog dr. Stjepan Poljak (1889. – 1955.)

Poljak je rođen u Đurđevcu 13. prosinca 1889. godine od oca Milana Poljaka i Đurđevčanke Anke rođene Šostarec. Oboje su bili učitelji u Đurđevcu. Poljak je uglavnom nepoznat današnjoj javnosti jer je kao i ostala nadarena djeca mlad otišao na...

Pil i kapela Blažene Djevice Marije Žalosne u Virju

Među rijetkim spomenicima iz XVIII. stoljeća koji su sačuvani u Podravini je pil sa skulpturom Blažene Djevice Marije Žalosne u Virju. Barokni pil nad kojim je podignuta kapela nalazi se na početku Paromlinske ulice, odnosno nedaleko željezničke postaje u Virju...

Rođendan general-pukovnika Mladena Markača

Počasni građanin grada Đurđevca, general-pukovnik Mladen Markač rođen je na današnji dan, 8. svibnja 1955. godine u Đurđevcu. Roditelji su mu bili Đurđevčani Ivan i Eva Markač rođ. Vranko. Školovao se u rodnom Đurđevcu i u Zagrebu. Osim što je...

Etnografija i baština
Podravske širine