Voćeprodukt Virje

Početak razvoja dotičnog poduzeća u Virju seže u 1967. godinu kada su preuređena tovilišta stoke mjesne Opće poljoprivredne zadruge. Prostor je iznajmljen makedonskom poduzeću Gradinar-Loza u kojem je od 1. rujna krenula prerada višanja i trešanja. U početku je bilo...

Prisutnost Hrvatskog društva za pučku prosvjetu u đurđevečkoj Podravini

Zalaganjem pravnika Stjepana Ortnera u Zagrebu je 9. prosinca 1906. godine osnovano Hrvatsko društvo za pučku prosvjetu, kojem je svrha bila promicanje ćudorednog, duševnog i gospodarskog razvitka hrvatskoga naroda, te osnivanje narodnih tečajeva, poučnih predavanja i pučkih knjižnica. Prve društvene...

Rimski novac pronađen kod Prugovca 1887. godine

Prugovec je na arheološkoj karti Podravine zauzeo značajno mjesto, odmah od početaka arheoloških našašća i istraživanja od 1880-ih. Neki Pintarec, pastir iz Prugovca, 1887. godine napasao je stado pola sata hoda jugozapadno od istoga sela na pjeskovitom pašnjaku Peskulače, kod...

„Zastav / cimer“ na građi

Riječ je o starom narodnom običaju vezanom uz gradnju kuće, odnosno podizanju građe i krova. Krov je imao određenu simboliku. On je dijelio gornji prostor, odnosno nebo, od donjeg svijeta, to jest ljudi. Bio je granica između dvaju svjetova i...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Virovski župnik Mijo Igerčić (1748. – 1792.)

Nakon iznenadne smrti virovskog župnika Stjepana Magdića krajem listopada 1748. godine, za nekoliko dana je župnikom u župi svetog biskupa Martina u Virju postao svećenik Mijo Igerčić (Michael Iggerčić). Ostao je zapamćen kao jedan od najsposobnijih virovskih župnika koji je...

Šumar Josip Lovašen iz Đurđevca

Josip Lovašen rođen je u Đurđevcu 30. listopada 1814. godine. Roditelji su mu bili Ana i Mato Lovašen rođ. Svetec. Iz iste obitelji potekao je i časnik Bolto Lovašen (1829.-1902.). Lovašen je u 19. stoljeću bio nadzornik lugova Đurđevečke graničarske...

Kanonik Ivan Korać (1802. – 1856.)

Jedan od manje poznatih svećenika koji su službovali u Podravini je Ivan Korać koji je rođen u Petrinji 26. listopada 1802. godine. Za svećenika je zaređen 14. rujna 1826. godine. Kao kapelan je službovao u rodnoj župi u Petrinji i...

Galerija Ivana Lackovića Croate u Batinskama

U selu Batinske nedaleko Kalinovca nalazi se galerija koja nosi ime znamenitog hrvatskog slikara Ivana Lackovića-Croate. Nekadašnje konačarsko naselje Batinske njegovo je rodno mjesto. Osim galerije i memorijalne zbirke s Lackovićevim djelima ovdje se na prikladan način odaje počast i...

Slikar Vlado Mlinjarić (1957. – 2017.)

Vlado Mlinjarić, rodom je Kalnovčan, a življenjem Đurđevčan, slikar je koji uz posao u vlastitoj tvrtki, kistu i bojama posvećuje svoje slobodno vrijeme. Slikanjem se bavi od školskih dana, a izlagati počinje od 1975. godine. U svome slikarskom radu sklon...

Podmaršal Baltazar Šimunić (1775. – 1861.)

Časnik habsburške vojske Baltazar Šimunić rođen je 25. travnja 1775. godine u Novigradu od oca Mije Šimunića, potporučnika novigradske kapetanije, i majke Marije Šimunić rođene Hirjan. Vojnu školu polazio je u Bjelovaru, a kao kadet stupio je u Đurđevečku pukovniju...

Etnografija i baština
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!