folder  Kategorija: Znameniti Podravci

Ukupno: 167


Obitelj Götz u Pitomači

Najimućnija i najutjecajnija obitelj u Pitomači bila je obitelj Karla/Dragutina Götza st. (1837. – 1915.), koji se u Pitomaču doselio nakon 1860. godine iz Ugarske. Oženio je Đurđevčanku Barbaru Điketa (1847. – 1902.), s kojom je imao čak desetero djece....

Klesar Rudolf Škala (1889. – 1963.)

Rudolf Škala rođen je u Ferdinandovcu 7. travnja 1889. godine. Prezime Škala nije tipično za ovo mjesto, točnije, njegov otac Jakov Škala doselio se u Ferdinandovac te je radio kao šumski radnik u okolnim šumama. Škala se u traženju sebi...

Internistica dr. Beata Brausil (1902. – 1969.)

Pitomačanka Beata Brausil kćer je šumara Makse Brausila i Natalije Brausil rođ. Luterotti. Rođena je 2. travnja 1902. godine. Medicinu je studirala u Parizu i Zagrebu, gdje je 1928. godine promovirana. Od 1930. do umirovljenja radila je u Internoj klinici...

Pedagog prof. Đuro Fučijaš (1921. – 2003.)

Đuro Fučijaš rođen je 1. travnja 1921. godine u Ferdinandovcu. Školovao se na gimnaziji i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio je u osnovnim školama u Donjim Mihaljevcima, Đuretini i Podravskim Sesvetama. Od 1951. do 1955. godine bio je profesor na...

Šumar Karlo (Dragutin) Moravec (1829.-1877.)

Kraljevski šumar Karlo (Dragutin) Moravec ostavio je značajan trag u povijesti šumarstva Podravine. Rođen je 1829. godine u Podiebradu (Poděbrady) u Češkoj, a školovao se na Carskoj i kraljevskoj visokoj šumarskoj školi u Mariabrunnu kod Beča. Nije poznato kada je...

Pravnik i sudac Gabrijel Topljak (1886. – 1973.)

Gabrijel Topljak sin je učitelja Ivana Topljaka i Marije Topljak rođene Maletić. Rođen je u Đurđevcu 19. ožujka 1886. godine. Klasičnu gimnaziju završio je u Senju a pravni fakultet u Zagrebu (1908.). Kao sudbeni pristav radio je u Glini i...

Ivan Hilarije Sedmak (1756.-1808.)

Svećenik Ivan Hilarije Sedmak rođen je u Đurđevcu 16. svibnja 1756. godine u obitelji Tome i Ane Sedmak. Otac mu je bio crkveni tutor. Naobrazbu je stekao u rodnom Đurđevcu te u Varaždinu gdje je završio humanističke nauke, a teologiju...

Skladatelj i muzikolog Mato Lešćan (1936. – 1991.)

Mato Lešćan bio je priznati hrvatski skladatelj, orguljaš, improvizator, zborovođa, glazbeni pedagog, muzikolog, znanstvenik teoretičar, istraživač i glazbeni urednik. Rođen je u Đurđevcu 25. veljače 1936. u skromnoj katoličkoj obite­lji od oca Bolte Lešćana i majke Zore Lešćan rođene Banko....

Franjo Viktor Šignjar (1882. – 1966.)

Franjo Viktor Šignjar rođen je 20. ožujka 1882. godine u Virju. Nakon završene osnovne škole u Virju i i dva razreda gimnazije u Bjelovaru školovanje je nastavio na Učiteljskoj školi u Zagrebu. Kao učitelj radio je Brodu na Kupi, Brinju...

Svećenik Stjepan Semeraj (1793.-1841.)

Iz starosjedilačke đurđevečke obitelji Semeraj potekao je svećenik Stjepan Semeraj. Rođen je u Đurđevcu 9. srpnja 1793. godine kao drugo dijete graničara Mate i Ane Semeraj rođ. Šegrt. Osnovno obrazovanje stekao je u školi u rodnom Đurđevcu, a nastavio u...

Zbornik o Novigradu Podravskom „Časti i dobru zavičaja“

Neobično velik i ambiciozan izdavački pothvat u prvoj polovini 20. stoljeća vezan za Podravinu bilo je izdavanje zbornika pod naslovom „Časti i dobru zavičaja“. Zbornik je posvećen događajima iz povijesti Novigrada Podravskom i žiteljima toga mjesta. Idejni začetnik i urednik...

Učitaj još
Podravske širine