folder  Kategorija: Obrt i trgovina

Ukupno: 45


Prva obrtna produktivna zadruga u Đurđevcu (1920.)

Bogata povijest đurđevečkoga obrtništva zabilježila je i djelovanje obrtne zadruge, to jest, Prve obrtne produktivne zadruge, koja je osnovana 7. ožujka 1920. godine. Tadašnje staleške novine pisale su da jedan poslovni dio zadruge za članove iznaša 200 kruna upisnine na...

Kratka crtica o povijesti obrtništva u Đurđevcu

Đurđevec se za vrijeme Vojne krajine intenzivnije počinje naseljavati nakon 1763. godine slobodnim dolaskom stranih obrtnika i trgovaca. Nakon izdavanja cehovskih sloboština 1770. godine carica Marija Terezija osniva na području Varaždinskog generalata ujedinjeni ceh u koji su morali biti učlanjeni...

Obrtna izložba u Đurđevcu (1920.)

Jednu zanimljivu izložbu priredio je Odbor Hrvatskoga Radiše u Đurđevcu 19. i 20. kolovoza 1920. godine. Na izložbi su bili zastupljeni radovi obrtničkih, pomoćničkih i šegrtskih radnja, te narodnog veziva. Još je bio izložen i časopis Danica ilirska, knjige triju...

Rezbarstvo

Drvo je oduvijek blisko čovjeku. Ono stvara toplu i intimnu atmosferu. Drvo je bilo glavni građevni materijal, za kuće, nastambe, alate, igračke i ukrase, a pri obradi podatno i prikladno za rezbariju i duborez. Mnogi ukrasi mogu se vidjeti na...

Kramar / torbar / pokućarac / sitni trgovac / ilija

Kada govorimo o kramarima, torbarima i pokućarcima, riječ je o trgovini. To su bili prvi trgovci koje bilježimo još u Vojnoj krajini. Riječ je o putujućim trgovcima sitnom robom koji su pješice obilazili sela i prodavali svoju robu. Robu su...

Pivo

Ukratko, pivo je najpopularnije i jedno od najstarijih alkoholnih pića na svijetu, to jest, alkoholni napitak koji nastaje alkoholnim vrenjem hmelja, slada, pivskog kvasca i vode. Podravci su oduvijek znali  proizvoditi pivo, što smo čuli od svojih baka i djedova...

Cehovska pločica

Pojedini predmeti bitno su obilježavali stare obrtničke cehove. Među njih spadaju cehovske škrinje, zastave, vrčevi, pečati i pločice. Pločica je bila drvena, ponegdje i limena, a imala je oblik knjige. Limena se nosila na ruci ili o vratu. Predstavljala je...

Popis obrtnika u Đurđevcu (1934.)

Veliki je nedostatak za proučavanje povijesti Đurđevca općinska i kotarska dokumentacija nastala prije Drugoga svjetskog rata. Tome možemo „zahvaliti“ Kozakima i komunistima koji su je uništili. Budući da znamo da je Đurđevec tijekom toga vremena slovio kao veliko obrtničko središte...

Obrtnička zabava u Đurđevcu 1924. godine

Obrtnička, kao i neka druga staleška udruženja u Đurđevcu, često su priređivala prigodne zabave za svoje članove i goste. Uglavnom se to odnosilo na novogodišnje i fašenske zabave, te zabave u dobrotvorne svrhe. Takvu jednu zabavu organizirala je Mjesna organizacija...

Radmaničev melin

Jedan od toponima koji je sasvim iščeznuo iz upotrebe je Radmaničev melin. Bio je to naziv potočnog mlina koji se nalazio na vodotoku Bistra, a na području današnjeg naselja Ladna Voda u sastavu Ferdinandovca. Podsjetimo, Bistra je bio najveći i...

Dražba (jeftimba) trgovine Vojnić u Đurđevcu (1914.)

O trgovcu Miroslavu Vojniću već smo pisali, a ovaj put će stečaj njegovog dućana 1914. godine poslužiti kao bi prikazali kako se tada provodila jeftimba, to jest dražba robe i inventara. Pravo Vojnićevo ime bilo je Moritz (Mavro) Kohn, koje...

„Majlarija i valcajne / valkajne“

Podravci su oduvijek posebnu pozornost posvećivali uređenju zidova kućnih prostorija. Bez obzira bili omazani blatom ili ožbukani, bijelili su ih gašenim vapnom, odnosno vapnili. Vapno se razmutilo vodom, a potom se vapnilo metlicom ili kakvom četkom domaće izrade, ili kupovnom....

Učitaj još
Podravske širine