folder  Kategorija: Obrt i trgovina

Ukupno: 49


„Šnajdari“ u Đurđevcu

Kad govorimo o šnajdarima / krojačima, nikad ne pomislimo da su ti ljudi povezivali dijelove skrojene odjeće rukom pomoću igle i konca, pa vladati krojačkim umijećem, odnosno krojiti i šiti tkaninu, nimalo nije bio lagan posao. Tako je bilo sve...

Trgovine tkaninom i manufakturnom robom u Đurđevcu

Dosadašnji raspoloživi povijesni podatci govore da su u Đurđevcu u krajiško doba, dakle do 1871. godine već poslovale trgovine mješovitom robom. O njihovim vlasnicima možete pročitati na našoj mrežnoj stranici. Takvih trgovina bilo je najviše tijekom godina. Prva trgovina metražne...

Udruženje Saveza hrvatskih obrtnika u Đurđevcu (1910.)

U rujnu 1906. godine održan je u Zagrebu sveobrtnički Sabor na kojem je dogovoreno osnivanje Saveza udruženja hrvatskih obrtnika, a u travnju 1907. održana je Osnivačka skupština Saveza. Zemaljska vlada, nesklona obrtničkoj slozi, odugovlačila je s priznavanjem Saveza, pa su mu...

Prva obrtna produktivna zadruga u Đurđevcu (1920.)

Bogata povijest đurđevečkoga obrtništva zabilježila je i djelovanje obrtne zadruge, to jest, Prve obrtne produktivne zadruge, koja je osnovana 7. ožujka 1920. godine. Tadašnje staleške novine pisale su da jedan poslovni dio zadruge za članove iznaša 200 kruna upisnine na...

Kratka crtica o povijesti obrtništva u Đurđevcu

Đurđevec se za vrijeme Vojne krajine intenzivnije počinje naseljavati nakon 1763. godine slobodnim dolaskom stranih obrtnika i trgovaca. Nakon izdavanja cehovskih sloboština 1770. godine carica Marija Terezija osniva na području Varaždinskog generalata ujedinjeni ceh u koji su morali biti učlanjeni...

Obrtna izložba u Đurđevcu (1920.)

Jednu zanimljivu izložbu priredio je Odbor Hrvatskoga Radiše u Đurđevcu 19. i 20. kolovoza 1920. godine. Na izložbi su bili zastupljeni radovi obrtničkih, pomoćničkih i šegrtskih radnja, te narodnog veziva. Još je bio izložen i časopis Danica ilirska, knjige triju...

Rezbarstvo

Drvo je oduvijek blisko čovjeku. Ono stvara toplu i intimnu atmosferu. Drvo je bilo glavni građevni materijal, za kuće, nastambe, alate, igračke i ukrase, a pri obradi podatno i prikladno za rezbariju i duborez. Mnogi ukrasi mogu se vidjeti na...

Kramar / torbar / pokućarac / sitni trgovac / ilija

Kada govorimo o kramarima, torbarima i pokućarcima, riječ je o trgovini. To su bili prvi trgovci koje bilježimo još u Vojnoj krajini. Riječ je o putujućim trgovcima sitnom robom koji su pješice obilazili sela i prodavali svoju robu. Robu su...

Pivo

Ukratko, pivo je najpopularnije i jedno od najstarijih alkoholnih pića na svijetu, to jest, alkoholni napitak koji nastaje alkoholnim vrenjem hmelja, slada, pivskog kvasca i vode. Podravci su oduvijek znali  proizvoditi pivo, što smo čuli od svojih baka i djedova...

Cehovska pločica

Pojedini predmeti bitno su obilježavali stare obrtničke cehove. Među njih spadaju cehovske škrinje, zastave, vrčevi, pečati i pločice. Pločica je bila drvena, ponegdje i limena, a imala je oblik knjige. Limena se nosila na ruci ili o vratu. Predstavljala je...

Popis obrtnika u Đurđevcu (1934.)

Veliki je nedostatak za proučavanje povijesti Đurđevca općinska i kotarska dokumentacija nastala prije Drugoga svjetskog rata. Tome možemo „zahvaliti“ Kozakima i komunistima koji su je uništili. Budući da znamo da je Đurđevec tijekom toga vremena slovio kao veliko obrtničko središte...

Učitaj još
Podravske širine