folder  Kategorija: Stare fotografije, dokumenti i novine

Ukupno: 39


Pučko-ustaški iskazni list iz 1915. godine

Riječ je o dokumentu što ga je izdavalo općinsko poglavarstvo i vojnički zastupnik kraljevskog ugarskog popunidbenog zapovjedništva. Iskazni list je zapravo dokument stavnje, smotre, odnosno regrutacije mladića pučko-ustaških obveznika za popunu vojnih postrojbi u Prvome svjetskom ratu. Naš dokument glasi...

Knjižica „Miholjanci“, autora Ivanka Vlašićka (1932.)

Knjižica svećenika Ivanka Vlašićka o selu Miholjanec jedna je od rijetkih takvih izdanja iz prve polovice 20. stoljeća. Vlašićek se inače bavio pisanjem radova povijesne tematike. Knjižica Miholjanci (Zdelja). Povijesne crtice, tiskana je u Nadbiskupskoj tiskari u Zagrebu 1923. godine....

Đurđevec 1890. godine

Pedagog i etnograf Ferdo Hefele putovao je 1890. godine Hrvatskom pa je svoje dojmove s puta uvrstio u malu knjižicu. U kratkim crtama opisao je mjesto, te iznio svoj dojam slabo uređenog mjesta. Zabilježio je: „Od Virja do Đurđevca jedan...

Zbornik o Novigradu Podravskom „Časti i dobru zavičaja“

Neobično velik i ambiciozan izdavački pothvat u prvoj polovini 20. stoljeća vezan za Podravinu bilo je izdavanje zbornika pod naslovom „Časti i dobru zavičaja“. Zbornik je posvećen događajima iz povijesti Novigrada Podravskom i žiteljima toga mjesta. Idejni začetnik i urednik...

Oglasi Virovaca u koprivničkom Demokratu (1920.)

U Koprivnici je od veljače 1919. do kraja 1920. godine izlazio tjednik Demokrat kao „glasilo mjestne organizacije Saveza hrvatskih obrtnika [za] pouku, obrt, gospodarstvo i javni život“. Demokrat je, kao i većina tadašnjih novina, objavljivao i razne oglase, pogotovo članova...

Razglednica poduzeća Sloga u Đurđevcu

U eri pisanja pisama i razglednica 1980-ih je izdana razglednica trgovačkog i ugostiteljskog poduzeća Sloga u Đurđevcu. Razglednica nudi četiri đurđevečka motiva. Jedan motiv predstavlja utvrdu Stari grad, doduše u tada oronulom stanju, a ostala tri samu Slogu. Sloga se...

Lirika đurđevačke Podravine / Zdravko Seleš

Lirika đurđevačke Podravine, autora prof. Zdravka Seleša, izašla je u nakladi Grafokoma i Ogranka Matice Hrvatske u Đurđevcu 2003. godine. Kao dobar poznavatelj zavičajne književnosti Seleš u uvodu knjige iznosi: „Ova je knjiga prije svega namijenjena učenicima, kojima na jednom...

„Pašuš“

Riječ je o dokumentu što ga je izdavao mjerodavni veterinar vlasniku pojedinog grla stoke namijenjenog za prodaju. On se kroz povijest različito nazivao: Marvinska putnica (do 1888.), Stočna putnica (1907., 1954.), Stočni pasoš (1951.), Uvjerenje o zdravstvenom stanju stoke (1965.),...

O jednoj razglednici Đurđevca iz 1960-ih

Među razglednicama Đurđevca koje su objavljene nakon Drugoga svjetskog rata izdvojili smo jednu koja postavlja određeno pitanje. Sama razglednica prikazuje prepoznatljiva mjesna obilježja: utvrdu Stari grad u derutnom stanju, župnu crkvu, detalj iz središta mjesta s novom zgradom Općinskog suda...

Učitaj još
Podravske širine