folder  Kategorija: Udruge i društva

Ukupno: 36


Košarkaški klub Mladost u Đurđevcu

Košarka u Đurđevcu počela se igrati 1971. godine nastojanjem učitelja Stjepana Šimunica, koji je pokrenuo košarkašku sekciju u okviru športskog društva gimnazije u Đurđevcu. Nedugo nakon toga pokrenuta je i Podravska košarkaška liga (16. rujna 1972.), pa je košarkaška sekcija...

Kulturno-umjetničko djelovanje u Novom Virju

Početak kulturno-umjetničkog djelovanja u Novom Virju zabilježen je krajem 1924. i početkom 1925. godine osnivanjem Hrvatskoga pjevačkoga i prosvjetnog društva Drava. Društvo vodio je učitelj Kazimir Sabol, u suradnji s učiteljima S. Bešenićem, J. Šignjarom i Petrom Lukancem, rezervnim poručnikom....

Zadruga svratištara, gostioničara, krčmara i kavanara (1910.)

Razni su staleži nekad osnivali svoja društva, udruge i zadruge, kao učitelji, obrtnici, lovci, stočari… Tako su se organizirali i gostioničari s područja kotara Đurđevec. Svoju udrugu osnovali su na skupštini u nedjelju 18. travnja 1909. godine u dvorani Preradović...

Ekološko društvo u Đurđevcu

Đurđevec se može pohvaliti time da je ondje osnovano jedno od prvih ekoloških društava na tlu današnje Hrvatske. Ekološko društvo u Đurđevcu osnovano je 10. ožujka 1989. godine zalaganjem poznate književnice Božice Jelušić Kranželić. Ekološko društvo u Đurđevcu izraslo je...

Planinarsko društvo Borik Đurđevac

Još 1932. godine iz krugova športskog društva Slavija potekla je ideja o osnivanju planinarskog društva, ali ta inicijativa nije zaživjela. Ostvarila se tek 23 siječnja 2002. godine. Tada je osnovano planinarsko društvo Borik, jedno od mlađih društava u Đurđevcu. Na...

Vatrogasno društvo Virje (1878.)

Brojni silni požari u Virju, kojih smo se već dotakli, jednostavno su primorali Virovce na osnivanje vatrogasnoga društva. Nemjerljive štete, pa i izgubljeni ljudski životi natjerali su ih na kupnju štrcaljke još  sredinom 19. stoljeća. Njome su s gasiteljima susjednih...

Udruženje Saveza hrvatskih obrtnika u Đurđevcu (1910.)

U rujnu 1906. godine održan je u Zagrebu sveobrtnički Sabor na kojem je dogovoreno osnivanje Saveza udruženja hrvatskih obrtnika, a u travnju 1907. održana je Osnivačka skupština Saveza. Zemaljska vlada, nesklona obrtničkoj slozi, odugovlačila je s priznavanjem Saveza, pa su mu...

Prva obrtna produktivna zadruga u Đurđevcu (1920.)

Bogata povijest đurđevečkoga obrtništva zabilježila je i djelovanje obrtne zadruge, to jest, Prve obrtne produktivne zadruge, koja je osnovana 7. ožujka 1920. godine. Tadašnje staleške novine pisale su da jedan poslovni dio zadruge za članove iznaša 200 kruna upisnine na...

Pučka knjižnica u Đurđevcu (1906.)

Pored postojeće mjesne čitaonice u Đurđevcu radićevci su na čelu s Tomom Jalžabetićem 4. ožujka 1906. godine osnovali Pučku knjižnicu. Smjestili su je u zgradu njihove Hrvatske seljačke zadruge na glavnom trgu preko puta župne crkve. O osnivanju knjižnice pisao...

Lovačko društvo u Đurđevcu (1892.)

Spletom okolnosti početkom 1890-ih u Đurđevcu se našla nekolicina lovaca i šumara koji su na poticaj kotarskog pristava Đure Šafarića osnovali Lovozaštitno i lovačko društvo. Ono je u prvi mah okupilo 24 lovca s područja đurđevečkoga kotara. Nažalost, Šafarić nije...

Prisutnost Hrvatskog društva za pučku prosvjetu u đurđevečkoj Podravini

Zalaganjem pravnika Stjepana Ortnera u Zagrebu je 9. prosinca 1906. godine osnovano Hrvatsko društvo za pučku prosvjetu, kojem je svrha bila promicanje ćudorednog, duševnog i gospodarskog razvitka hrvatskoga naroda, te osnivanje narodnih tečajeva, poučnih predavanja i pučkih knjižnica. Prve društvene...

Pčelarske udruge u Đurđevcu

Podravci su oduvijek držali pčele u košnicama na svojim okućnicama i poizvodili med, uglavnom za svoje potrebe. Viškova meda bilo je malo a razni prekupci rušili su mu cijenu. Pčelarilo se na tradicionalan način, što je uvidio đurđevečki učitelj Milan...

Učitaj još
Podravske širine