folder  Kategorija: Povijesne zanimljivosti

Ukupno: 299


Zdravstvena služba na đurđevečkom području krajem 19. stoljeća

Zdravstvena služba na području đurđevečkoga kotara krajem 19. stoljeća ustrojena je prema Zakonu ob uredjenju zdravstva iz 1874. i dorađenom zakonu iz 1894. godine. Sedam općina, od kojih se sastojao đurđevečki kotar, podijeljeno je na četiri zdravstvene općine: đurđevečku (općine...

Krajiški vojnički ormar

Budući da su naši graničari za vremena Vojne krajine, ako nisu bili na ratištu, morali čuvati i paziti granicu od upada Osmanlija, vojnu su odoru i opremu držali kod kuće. Tako su u svakom trenutku bili spremni na poziv nadređenih....

Registracija zaprežnih kola

Registriranje automobila, motocikala, pa i bicikala provodilo se još od prije Drugoga svjetskog rata. No na red su došla i zaprežna kola koja su također prometovala na našim cestama i putovima, i to u velikom broju jer se skoro svaka...

Pljačke novca na đurđevečkom području u 19. stoljeću

Pljačka novca nije obilježje današnjice, to se događalo i davno prije jer je tatova oduvijek  bilo, ali i prilika za otimačinu. Jedinstvena mogućnost za pljačku u 19. stoljeću bila je prilikom prijevoza novca i pošte kočijom. Potkrjepljujemo to s dva...

Oružnici i žandari u Đurđevcu

Oružnici za vremena Austro-Ugarske Monarhije na hrvatskom tlu bili su pomoćni rod vojske koji je služio za održavanje javnog reda i sigurnosti. Po mogućnosti morali su preduhitriti protuzakonitosti, a ako bi se pojavile, da sve učine da se one i...

Narodno sveučilište Đurđevac

Narodna, odnosno pučka sveučilišta za vremena bivše Jugoslavije bila su obrazovne i prosvjetiteljske ustanove koje su radile na obrazovanju, opismenjavanju i doškolovanju odraslih putem raznih tečajeva, seminara, predavanja, tribina te jednogodišnjih (večernjih) i višegodišnjih škola različita usmjerenja. Pored toga, u...

Prisutnost Hrvatskog društva za pučku prosvjetu u đurđevečkoj Podravini

Zalaganjem pravnika Stjepana Ortnera u Zagrebu je 9. prosinca 1906. godine osnovano Hrvatsko društvo za pučku prosvjetu, kojem je svrha bila promicanje ćudorednog, duševnog i gospodarskog razvitka hrvatskoga naroda, te osnivanje narodnih tečajeva, poučnih predavanja i pučkih knjižnica. Prve društvene...

Rimski novac pronađen kod Prugovca 1887. godine

Prugovec je na arheološkoj karti Podravine zauzeo značajno mjesto, odmah od početaka arheoloških našašća i istraživanja od 1880-ih. Neki Pintarec, pastir iz Prugovca, 1887. godine napasao je stado pola sata hoda jugozapadno od istoga sela na pjeskovitom pašnjaku Peskulače, kod...

„Mider“ u Vojnoj krajini

Za ovaj dio ženskog rublja poznajemo nekoliko naziva: mider njem.) korzet (franc.) i na hrvatskome steznik. Đurđevečki govor poznaje naziv mider, a ujedno je predstavljao ne samo steznik nego i grudnjak. Seljačke pak žene grudnjak kao žensko rublje ne poznaju...

Virovci i njihovo tumačenje telegrafa (1854.)

Nedugo nakon dolaska Morseovog telegrafa i brzojava u Hrvatsku 1854. godine, u Narodnim novinama pojavio se 1870. godine članak nekog izvjestitelja koji je putovao iz Bjelovara u Đurđevec. U Šemovcima je susreo dvojicu Virovaca, boljih gospodara. Vračajući se iz šume...

Letački balon nadomak Virja (1891.)

Nova tehnička „čuda“ izazivala su uvijek veliku pozornost ljudi, a kamoli ne Virovaca 1891. godine kad su ugledali leteći balon. Zbilo se to oko 4 sata popodne 14. listopada. Tada se balon prisilno spustio na livade nedaleko od Virja, u...

Obijesna vožnja 1919. godine

U nizu novinskih napisa o prošlosti Đurđevca izdvojili smo jedan tekst iz novina Demokrat, koji se dotiče obijesne vožnje automobilom poratne 1919. godine. Premda ih u to doba nije bilo toliko koliko danas, očito je da je obijesne, mahnite i...

Učitaj još
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!