folder  Kategorija: Povijesne zanimljivosti

Ukupno: 361


Popisi stanovništva u Podravini

Prvi moderni popis stanovništva na području Hrvatske obavljen je 1857. godine u sklopu popisa u cijeloj Habsburškoj Monarhiji, tako da od te godine možemo kontinuirano pratiti broj stanovništva. Naš dio Podravine tada je spadao u Vojnu krajinu. No, to ne...

O zabrani noćnog okupljanja mladeži (1896.)

Svako vrijeme nosi svoje običaje, zakone i način življenja. Gledajući s današnjeg stajališta mnoge nam prijašnje zakonske odredbe izgledaju smiješne i čudne. Tako je virovski list Podravec pisao 1896. godine: „Običaj je u Gjurgjevcu da se mladi noću sastaju po...

Trifora na đurđevečkoj utvrdi

Đurđevečka utvrda Stari grad uglavnom je građena od cigle, no na njoj nalazimo i kamenih detalja od kojih su najpoznatiji grb pečujskog biskupa Sigismunda Ernuszta iz 1488. godine i kasnije pronađena trifora koja je do obnove utvrde bila zazidana i...

Kozaki u Virju

Žitelji Podravine i danas govore o Kozacima koji su dospjeli ovamo tijekom Drugog svjetskog rata, točnije u prosincu 1944. godine. Kozaci su bili vojnici s ruskog područja koje su bile u službi njemačke vojske. Ostali su zapamćeni kao uvijek pijani...

Upotreba ugljena za loženje u Podravini

Imovna općina davala je ogrjevno drvo pravoužitnicima prema zakonski određenoj mjeri, isprva po broju ukućana a kasnije prema veličini posjeda. Dobivena količina nije im bila dovoljna jer se itekako osjećao nedostatak drva. Zato su umjesto drva dobivali ugljen iz podravskih...

Neki demografski procesi na đurđevečkom području kroz povijest

Mnogo je hrvatskih naselja tijekom vremena nestalo, neka su promijenila svoja imena a jedan dio naselja pripojen je drugim naseljima. Postojeća naselja pod utjecajem su dugogodišnjih demografskih promjena i depopulacije nastalih uslijed starenja stanovništva, ljudskih gubitaka u svjetskim ratova, prekomorskih...

Nadvojvoda Leopold Salvator u Đurđevcu (1909.)

Ugledni gost iz carske obitelji posjetio je Đurđevec sredinom kolovoza 1909. godine. Riječ je o nadvojvodi Leopoldu Salvatoru (1863. – 1931.), sinu nadvojvode Karla Salvatora i princeze Marije Immaculate od Bourbon-Two Sicilies. Leopold je rođen u mjestu Stara Boleslav u...

Spomenik partizanskoj brigadi Mihovil Pavlek Miškina u Đurđevcu

Kao znak sjećanja na osnivanje partizanske brigade Mihovil Pavlek Miškina u Đurđevcu (19. XI. 1944.) postavljena je spomen-ploča na zgradi na današnjem Trgu sv. Jurja 1957. godine. Tadašnji SUBNOR (Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Jugoslavije) pokrenuo je podizanje brigadi još...

Žitvanski mir 1606. godine

  Već je svima poznato da je velik dio Podravine u drugoj polovini 16. stoljeća bio poprište dugotrajnih i krvavih sukoba između osmanske i kršćanske (tj. habsburške) vojske. Sukobi su vođeni na relativno širokom pojasu koji se smatra tzv. pojasom...

Dobro djelo kotarskog predstojnika Milana Brezinšćaka (1892.)

Na čelu kotara Đurđevec za vremena Austro-Ugarske Monarhije stajalo je desetak kotarskih predstojnika koji su praktički bili vladini službenici, te provoditelji politiku vlade, odnosno vladajuće stranke. Kao takvi često su svojim odlukama i postupanjima bili omrznuti među narodom, premda su...

Virovski bikovi u Italiji (1935.)

Dugogodišnja stočarska tradicija u ovom dijelu Podravine zabilježila je izvoz tovljenih bikova iz Virja u Italiju 1935. godine. Tijekom velike ekonomske kriza, a povremeno i nakon nje, bilo je problema s izvozom stoke. Takvi problemi zahvatili su upravo Virovce. Oni...

Ljudske žrtve Šemovaca u Drugome svjetskom ratu

Svjetski ratovi odavno su prošli a da pojedina mjesta ni dan danas nemaju istražen broj stradalih. Brojke za Šemovce su istražene, premda takva istraživanja nikad nisu konačna. Povjesničar Ivica Zvonar u svojoj knjizi o Šemovcima (2007.) iznosi konkretne brojke ljudskih...

Učitaj još
Podravske širine