Dr. Martin Matunci (1823. – 1910.)


36
Razglednicu Novigrada ustupio Leo Fel.

Jedan od časnih sinova koje je dao Novigrad Podravski je svećenik, matematičar i političar dr. Martin Matunci koji je rođen u tome mjestu 16. studenog 1823. godine. Potječe iz graničarke obitelji Blaža i Magdalene rođ. Šimunić. Nakon završena dva razreda hrvatske i tri razreda njemačke škole u Novigradu, mjesne krajiške vlasti poslale su ga kao talentiranog dječaka na daljnje školovanje za vojničko zvanje. Međutim, zbog slabog je zdravlja bio prisiljen napustiti vojnu školu i odlazi na bogosloviju u Pešti. Godine 1849. zaređen je za svećenika te je službovao kao kapelan u Pitomači, a zatim u Drnju.

Već 1851. godine postao je učiteljem na zagrebačkoj gimnaziji. Uz to je studirao matematiku i fiziku na bečkom sveučilištu gdje je stekao zvanje profesora i doktorat. Zato ga enciklopedije bilježe kao hrvatskog matematičara. Od 1854. do 1870. godine izmjenjivao se na mjestima profesora i ravnatelja varaždinske i zagrebačke gimnazije. Godine 1872. imenovan je zagrebačkim kanonikom, a od 1873. do 1879. bio je rektor Nadbiskupskog sjemeništa i predavao je crkveno pravo.

Osim profesorske i svećeničke službe bio je na raznim crkvenim funkcijama te dugi niz godina zastupnik virovskog kotara na saborima u Hrvatskoj i Ugarskoj. Pripadao je Narodnoj stranci i uživao podršku mjesne inteligencije. Umro je 17. lipnja 1910. godine i pokopan je na zagrebačkom Mirogoju. Unatoč slabome zdravlju što je u mladosti odredilo njegov životni put, Martin Matunci je doživio duboku starost od 87 godina. Velika nadarenost, upornost u učenju i studiranju, politička angažiranost i domoljublje vrline su koje su krasile dr. Martina Matuncija o kojem se danas u Podravini malo zna.

 

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine