Kanal Rog-Strug


S melioracijskim radovima na đurđevečkom području krenulo se otprilike početkom 19. stoljeća, i to produbljivanjem i produživanjem postojećih bilogorskih potoka i nizinskih jaraka, te kopanjem kanala koji su spomenute vodotoke povezali u mrežu i tako odvodili vodu u rijeku Dravu. Glavni kanal koji je preuzeo svu tu vodu nazvan je Rog-Strug. Da bi mogli predočiti sliku kanala mora se početi od zamočvarenog područja u trokutu Molve-Virje-Đurđevec u koji su se slijevale vode bilogorskih potoka Zdelje i Hotove, nadolazeće od Virja, odnosno Šemovaca. Za odvodnju spomenute močvare poslužio je jarak Matočina koji se protezao močvarom paralelno uz Peske prema utvrdi Stari grad. Od utvrde jarak nosi ime Stražnica, u narodu zvan Krniščak. Stražnica je u radovima sredinom stoljeća produbljena, proširena i produljena, te je tako nastao kanal Čivićevac, dobivši ime po pukovniku Ignjatu Čiviću koji ga je dao prokopati. Čivićevac tako obilazi utvrdu i kroz Đurđevec sredinom zamočvarene Stiske (danas su tamo livade) preko polja Selnice pruža se prema Kalinovcu, te uz tamošnju župnu crkvu prolazi selom prema šumama Kupinje i Crni jarki. Presijeca šume i naselje Batinske, te kod Mikekovoga kota skreće prema jugoistoku. Na tom skretanju Čivićevac se spaja na jarak Rog, koji je također reguliran da preuzme vodu iz Čivićevca. Rog šumom Dubovnik teče sjeverno od Podravskih Sesveta paralelno s rijekom Dravom prema šumi Đuretina gdje se spaja na isto tako regulirani jarak Strug. Nizvodno teče istočno od Pitomače gdje se sjeverno od šume Pakaj ulijeva u Dravu. Kanal Rog-Strug usput prikuplja vode perifernih kanala i šumskih jaraka, te kanala Kopajnek kao nastavka potoka Katalena koji se spušta od istoimenog sela prema šumi Seča i Kloštru.

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine