Krajiški učitelj i školski ravnatelj Stjepan Miholek (1799. – 1877.)


Stjepan Miholek rođen je u Đurđevcu 11. listopada 1799. godine. Nakon svršene osnovne i normalne škole grof Stielfried poslao ga je na daljnje školovanje u Graz, gdje je svršio četiri razreda gimnazije, u Joanneumu  je slušao prirodopis, a u teološkom zavodu višu nauku o odgoju. Potom je polazio šestomjesečni pedagoški tečaj u Karlovcu. Kao praktikant službovao je u Đurđevcu (1. veljače 1814. – 6. lipnja 1816.), zatim je imenovan školskim pomoćnikom u Virju a poslije je premješten u Bjelovar, gdje je obavljao službu državnoga školskog pomoćnika (1816. – 1823.). Kao učitelj službovao je od 1. studennoga 1835., a potom je do srpnja 1837. godine u Ljubljani svršio viši pedagoški tečaj i IV. razred normalne glavne škole.

????????????????????????????
Stjepan Miholek (1799. – 1877.)

Nakon povratka iz Ljubljane kao granični pitomac radio je u bjelovarskoj nadškoli (od srpnja do listopada 1837. godine) a zatim u vojničkom zavodu u Bjelovaru (do 23. veljače 1838.), kada je imenovan državnim podučiteljem Križevačke pukovnije. Već 16. prosinca 1838. postao je razrednim učiteljem u Mitrovici (Srijem), a ubrzo i ravnateljem. U Mitrovici je pokrenuo šestomjesečni, godišnji i dvogodišnji pedagoški tečaj. Kao stručnjak sudjelovao je na učiteljskoj konferenciji 1850. godine u Petrinji. Brzo je napredovao u svome radu. U lipnju 1855. imenovan je školskim ravnateljem Karlovačkoga generalata, a 4. rujna 1857. godine bansko-slavonskim graničnim školskim ravnateljem sa sjedištem u Petrinji. U Karlovac se vratio 1862. na mjesto karlovačko-banskog školskog ravnatelja. To mu je bilo posljednje radno mjesto. Nakon umirovljenja 14. veljače 1868. godine živio je u Mitrovici gdje je potpuno oslijepio. Umro je 28. listopada 1877. godine. Za svoj predani rad odlikovan je Zlatnim križem za zasluge s krunom. Godine 1845. zabilježeno je “da je dobar risač, i da je veoma dobro položio ispit za razrednog učitelja drugoga godišta. Govorio je njemački, hrvatski i latinski. Prema višima bio je veoma čedan i učtiv, a prema podređenima bio je tih, prijazan i poučan. Bio je neumorno radljiv, veoma sposoban i pouzdan, a u čudorednom pogledu izvrstan”.

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine