Posvećenje novog oltara i krstionice u župnoj crkvi u Đurđevcu


Svetište prije preuređenja (iz zbirke Matije Vogrničića).

Prema smjernicama Drugog Vatikanskog koncila 1970. godine preuređeno je svetište župne crkve svetog mučenika Jurja u Đurđevcu. Glavni oltar dobio je novu oltarnu menzu te je proširen ogradom. Najviše promjena doživjela je propovjedaonica. Ona je prvotno bila smještena na sjevernoj strani svetišta i u nju se ulazilo prilaznim stepenicama iz sakristije koje su prolazile kroz jedan od stupova crkve. Te godine uklonjen je gornji dio propovjedaonice i preseljen na suprotnu stranu svetišta gdje i sada služi kao ambon.

P. Ivan Fuček na staroj propovjedaonici (iz zbirke Matije Vogrinčića).

Noge propovjedaonice, odnosno potporni stupići, iskorištene su za nosače nove oltarne menze. Podnožje propovjedaonice ostalo je na istome mjestu te je uz dodatne preinake pretvoreno u krstionicu. Naime, krstionica je prvotno bila zamišljena u prostoru na zapadnoj strani uz sjeverna vrata u maloj apsidi u kojoj sada stoji skulptura Majke Božje Fatimske. Vjerojatno zbog udaljenosti od svetišta, taj prostor nikada nije iskorišten za svrhu koja mu je prvotno bila namijenjena. Preuređenje svetišta i krsnog zdenca te izradu novog ambona napravila je tvrtka Jadran kamen iz Zagreba prema nacrtima povjesničara i kanonika dr. Antuna Ivandije. Novi oltar i krstionicu posvetio je 27. studenog 1970. godine pomoćni zagrebački biskup Mijo Škvorc.

Tekst je priredila Lea Linarić.

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine