folder  Kategorija: Znameniti Podravci

Ukupno: 182


Povjesničarka umjetnosti i novinarka Dorotea Jendrić (1957.-2018.)

Dorotea Jendrić rođena je u Đurđevcu 31. siječnja 1957. godine od roditelja Vinka i Katarine Jendrić rođ. Cestar. Osnovnu školu pohađala je u rodnom Đurđevcu, a srednju školu za primijenjenu umjetnost završila je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u...

Preminuo Marijan Slunjski

Marijan Slunjski rođen je 3. ožujka 1962. godine. Školovao se u Đurđevcu, Križevcima i Zagrebu. Radio je u tvrtkama „Geofizika“ iz Zagreba i „Crostella“ iz Đurđevca. Aktivno je sudjelovao u obrani Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata. Posljednje desetljeće života neprestano...

Književnik Tomo Blažek (1807.-1846.)

Hrvatski književnik Tomo Blažek rođen je u Peterancu 12. ožujka 1807. godine u obitelji kaplara Mije Blažeka i njegove supruge Ane. Iako je iz matičnih knjiga jasno vidljivo da je datum rođenja bio 12. ožujka u literaturi se nerijetko navodi...

Prof. dr. sc. Stanislav Marijanović

  Stanislav Marijanović, ugledni znanstvenik, sveučilišni profesor i književnik, rođen je 3. ožujka 1935. godine u Kloštru Podravskome. Osnovnu školu polazio je u rodnome mjestu i Semeljcima / Đakovo a gimnaziju u Vukovaru i Osijeku. Studij kroatistike i rusistike i...

Prof. dr. Ivo Zalar (1927.-2010.)

Sveučilišni profesor i teoretičar dječje književnosti Ivo Zalar rođen je u Kalinovcu 24. veljače 1927. godine u obitelji Martina i Katarine Zalar rođ. Dugalija. Pučku školu polazio je u rodnome Kalinovcu, a školovanje je nastavio u Zagrebu. Bio je pitomac...

Franjo Gaži (1900.-1964.)

Franjo Gaži rođen je 13. veljače 1900. godine u Hlebinama u seljačkoj obitelji čiji je otac Petar bio među osnivačima Hrvatske pučke seljačke stranke i prijatelj Stjepana Radića. Tako je i Franjo Gaži svoj politički angažman započeo kao aktivni sudionik...

Eduard (Slavoljub) Nöthig   (1823.-1883.)

Rodonačelnik znamenite đurđevečke trgovačke i veleposjedničke obitelji Nöthig bio je Eduard (Slavoljub) Nöthig. O njegovome porijeklu ne znamo mnogo osim da je rođen oko 1823. godine. Kao mladić doselio je u Đurđevec gdje se 15. veljače 1843. godine vjenčao s...

Slavoljub Tarbuk 1836. – 1888.

Tarbuk rodio se 24. studenoga 1836. godine u Šemovcima. Gimnaziju završio je u Vinkovcima (1857.) a pravo u Beču (1862.). Sudački ispit položio je 1866., a iduće godine postao je sudskim pristavom. Od 1871. godine vijećnički je tajnik i zamjenik...

Podravci darivali Sveučilište u Zagrebu

Glavne hrvatske znanstvene, kulturne, obrazovne i gospodarske institucije razvile su se tijekom XIX. stoljeća pod utjecajem hrvatskog narodnog preporoda, razvoja građanstva i modernizacije. Zahvaljujući novinama pismeni je svijet u to vrijeme mogao biti informiran o promjenama u hrvatskim zemljama, a...

150 godina dvora Barnagor u Čepelovcu

Iznad sela Čepelovca nedaleko Đurđevca već jedno i pol stoljeće stoji dvor Barnagor. Izgradio ga je 1867. godine vitez Petar von Trezić (1818. – 1904.) koji je ondje stanovao sa svojim potomcima koji su baštinili dvor sve do pred kraj...

Povjesničar dr. Stjepan Antoljak (1909. – 1997.)

Hrvatski povjesničar Stjepan Antoljak rođen je u Doboju u Bosni i Hercegovini 29. kolovoza 1909. godine, no porijeklom je iz Virja u Podravini. Naime, Antoljakovi roditelji iz rodnog su Virja preselili u Bosnu jer je otac povjesničara Stjepana Antoljaka, kojem...

Učitaj još
Podravske širine