Tomo Jalžabetić / „Prelaz u bolji način gospodarenja s usjevnim redom“


Đurđevečki seljak i političar Tomo Jalžabetić (1852. – 1937.) bio je imućan seljak bez djece, pa je u početku novčano pomagao Radićevu Hrvatsku pučku seljačku stranku i tiskaru u njenom vlasništvu. Budući da je objavio podosta članaka i polemika o hrvatskoj politici te društvenim i gospodarskim problemima seljaštva u petnaestak novina, časopisa i drugih glasila, nije čudo što je objavio i jednu brošuru u vlastitoj nakladi. Brošuru Prijelaz u bolji način gospodarenja s usjevnim redom tiskao je u stranačkoj tiskari u Zagrebu 1914. godine. U to je vrijeme često putovao Hrvatskom pa se začudio koliko su seljaci u Posavini u zaostatku za Podravcima. Vidio je da gospodare onako kako se u Podravini gospodarilo prije 35-40 godina. To ga je ponukalo, budući da je imao znanja i prakse na svome gruntu, da napiše brošuru namijenjenu onima koji loše gospodare.

Kaže: „Pa pošto sam svoje gospodarstvo uz nov usjevni red bez novca temeljito popravio, laćam se pera, da i ostalu svoju seljačku braću uputim, kako će moći svoje gospodarstvo popraviti i izkopati iz bjede“. Brošura je podijeljena na nekoliko dijelova: Uvod, Mjenbeno gospodarenje, Livade (sjenokoše), Gnoj i Zaglavak. Već u Uvodu je naglasio tri greške koje seljaci rade. Prva je da godinama na istoj zemlji siju jednu kulturu, druga je što se livadama ne pridaje nikakva briga pa imaju malo i lošeg sijena, a treća pogreška je što se malo gnoji gnojem i gnojnicom pa su prihodi nikakvi.

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine