Imenska (patronimska) prezimena u Đurđevcu


U Hrvata su prava prezimena javljaju već u 12. stoljeću u primorskim gradovima. Za prezimena je vrlo važan Tridentski koncil (1545. – 1563.), nakon kojeg su crkvene župe bile obvezatne voditi matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih, a time se prezimena postupno uvode u službene evidencije. Prezimena su ozakonjena takozvanim jozefinskim patentom iz 1780. godine kada je službena dvočlana imenska formula (osobno ime i prezime) postala obvezatnom. Porijeklo prezimena je raznovrsno: od nadimka, zanimanja, po nacionalnom i geografskom porijeklu, po životinjama, rodbinskim nazivima, prema osobinama čovjeka, i tako dalje. Velika većina prezimena nastala su iz osobnih imena po kojima su se ljudi dotad prepoznavali, pa ih nazivamo patronimskim prezimenima. Na primjeru Đurđevca uzeli smo u obzir sačuvane crkvene matične knjige iz kojih smo izdvojili određene prezimena kao primjere: Juraj (Juriša, Jurković, Juranić, Juri, Jurišić, Đuroci, Đuraden, Đurišević, Đureš), Mihael (Mihinić, Mihaljević, Mihaljev, Mihalic, Mihalin, Mihalić, Mihokšić, Miholek), Andrija (Jendren, Jendrašic, Jendrašić, Jendrić, Jendrijev, Jendruša), Stjepan (Štefanec, Štefanić, Štefanov, Štefec, Štefinec, Štefoković, Štefša, Ištvanić), Pavao (Pavec, Pavković, Pavleković, Pavin, Paviša, Pavlović), Franjo (Franjo, Franković, Frančina, Ferenčić), Šimun (Šimunić, Šimunović, Šimunic, Šimonji), Petar (Petrinić, Petrović, Petric, Peroković, Pejić), Martin (Martinčić, Martinašic, Martinković, Martonja), Grgur (Gregar, Grganja, Grgesa, Grgiček), Josip (Jozek), Mato (Matanec, Matejak, Matišev, Matiša, Matkov, Matočec, Matosović, Matošiček), Nikola (Mikuldaš, Nikša, Miklić), Tomo (Tomašen, Tomec, Tomica, Tomašek)… Osim toga, postoje i metronimska prezimena. Nastala su od ženskih imena, ali je njih vrlo malo što je rezultat dugovjekog podređenog položaja žene u obitelji i društvu: Marija (Marić, Marenić, Marekić), Barbara (Barkić, Barenčić, Barusić, Baruša), Magdalena (Magdić, Mandić), Doroteja (Dorčec, Dokić), Jela (Jelkec), Agata (Jagatić), Elizabeta (Jalžabetić)

 

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine