Zdravstvena služba na đurđevečkom području krajem 19. stoljeća


Detalj iz zdravstvenog obrasca što ga je ispunio podžupanijski liječnik Antun Kohn 1882. godine.

Zdravstvena služba na području đurđevečkoga kotara krajem 19. stoljeća ustrojena je prema Zakonu ob uredjenju zdravstva iz 1874. i dorađenom zakonu iz 1894. godine. Sedam općina, od kojih se sastojao đurđevečki kotar, podijeljeno je na četiri zdravstvene općine: đurđevečku (općine Đurđevec i Molve), pitomačku (općine Pitomača, Kloštar i Sesvete), virovsku (općine Virje i Novigrad, koji se nalazi u koprivničkome kotar) i posljednju zdravstvenu općinu kojoj je pripadala samo općina Ferdinandovac. Sve četiri općine pokrivala su tri liječnika i jedan liječnik kirurg (ranarnik). Kotarski liječnik imao je sjedište u Đurđevcu, a obavljao je i posao općinskog liječnika u Ferdinandovcu, dok je liječnik ranarnik bio zadužen za đurđevečku zdravstvenu općinu. To je bio domaći čovjek magistar kirurgije Petar Zrelec (1844. – 1930.), koji je u Đurđevcu počeo službovati vjerojatno od 1871. godine. Skoro cijeli radni vijek proveo je rodnome mjestu. Umirovljen je 1902. godine. Liječnici bili su tako razmješteni da se svaki pacijent nalazio u djelokrugu od 20 kilometara, odnosno do dva sata vožnje kolima, a svakome liječniku pripadalo je oko 11.000 stanovnika. Sjedišta su im bila u naseljima na glavnoj državnoj cesti. Liječnici su prema spomenutom zakonu bili državni službenici, a posao koji su obavljali nije bio nimalo lagan. Općinski je liječnik bio liječnik, sanitarac i činovnik. Imao je zadaću liječiti ljude u ordinaciji i na terenu, te sprječavati i  obuzdavati brojne zarazne bolesti, nadrilječništvo, seoske gatare i barbere (neobrazovane puštače krvi). Pregledavao je zdravstvenu ispravnost i higijenu u školama, crkvama, gostionicama, javnim zgradama i uredima, te po ulicama. Ujedno bio je i školski liječnik i mrtvozornik, pa i činovnik pisar, jer su liječnici morali voditi detaljne evidencije o bolestima, liječenju i troškovima koje su slali ovlaštenim ustanovama, pogotovo radi statističkih praćenja raznih bolesti. Upravo su liječnici bili jedni od malobrojnih obrazovanih ljudi u Hrvatskoj koji su vrlo dobro poznavali prilike na selu, jer su praktički živjeli i djelovali zajedno sa svojim pacijentima. U Đurđevcu su pored spomenutog Zrelca u to vrijeme radili: podžupanijski liječnici Antun Kohn (1878. – 1888.) i Franjo Kölcher (1879. – 1889.), te kotarski liječnici Eugen Breberin (1892.), Milan Kovačević od svibnja 1896. do studena 1897. i Josip Bartulić od studena 1897. do lipnja 1904. godine.

 

 

 

 

,

 

 

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine