Opisi rječnik đurđevečkoga govora / o glagolima


1Evo što u rječniku piše o glagolima:

Broj se glagolskih kategorija, kao i u drugim kajkavskim govorima, smanjio. Osim aspekta (svršeni i nesvršeni vid), broja (jednina i množina), lica (tri lica jed. i tri lica u mn.), stanja (aktiv i pasiv), razlikuje se:

  1. a) vrijeme

– prezent (dam, ščeprkam, premečem);

– perfekt (dal je, kupil je);

– pluskvamperfekt (bil je dal, bil je kupil);

– futur (bodem dal, bodem kupil, dal bom, kupil bom).

  1. 1b) način

– indikativ (dolevam, čeprkam);

imperativ (dolevaj, ščeprkaj,premeči);

kondicional I. (došel bi, čeprkal bi, bi došel, bi čeprkal);

kondicionl II. (bil bi došel, bil bi čeprkal, bi bil došel, bi bil čeprkal).

  1. c) infinitni oblici

– infinitv (dolevati, ščeprkati, premetati);

– supin (dolevat, premetat, ščesavat (se));

– prilog sadašnji (dolevajoč, ščesavajoč (se));

– gl. prid. radni (doleval, ščeprkal);

– gl. prid. trpni (bit, dan, ščeprkan, premetan, ščesavan).

Neki glagoli na –ati (V. vrste) mogu imati dvostruki prezent, s alternacijom osnove i bez nje (3. jd. posiple/posipa, 3. mn. posiplo/posipajo), a u tom se slučaju dvostruki oblici pojavljuju i u imperativu (2. jd. posiplo/posipaj).

2

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine