Smiljka Janaček – Kučinić


Smiljka Janaček – Kučinić rođena je u Đurđevcu 20. ožujka 1940. godine u uglednoj đurđevečkoj obrtničkoj obitelji. Osnovnoškolsko obrazovanje stekla je u rodnom Đurđevcu, a gimnazijsko u Koprivnici. Studirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je 1965. godine diplomirala hrvatski ili srpski jezik, jugoslavenske književnosti i psihologiju. Na istom je fakultetu završila poslijediplomski studij i 1982. godine stekla akademski naziv magistre književnosti. Njezin magistarski rad nosi naslov Kajkavska narodna poezija i izabrana djela pjesnika na tlu Podravine. Ovaj je rad pretvoren u knjigu pod naslovom Zemlje podravske glas koja je objavljena u Đurđevcu 1985. godine. Smiljka Janaček – Kučinić ovom se knjigu pridružila nizu istraživača podravskog narodnog pjesništva i predstavila detaljan pregled korpusa narodnog pjesništva u Podravini. Tako su ovdje zastupljene prigodne i ljubavne pjesme, zatim pjesme uz svatovske obrede i običaje, šaljive i podrugljive pjesme, pjesme uz kolo i ples te pjesme o narodnooslobodilačkoj borbi i obnovi. Osvrnula se na stvaralaštvo nekoliko podravskih pjesnika: Fran Galović, Mihovil Pavlek Miškina i Grgur Karlovčan. Uz to, u knjizi je i nekoliko stranica na kojima autorica teoretizira o govoru Podravine.

Od 1966. godine Smiljka Janaček – Kučinić radila je u Centru vojnotehničkih škola „General armije Ivan Gošnjak“ u Zagrebu, a od 1991. godine kao savjetnica za hrvatsko vojno nazivlje pri Glavnom stožeru Hrvatske vojske. Pripremala je i uređivala časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku Gazophylacium. Bila je lektorica i drugih časopisa. Objavila je članak Svjetonazor Tomerlinovih „Živlejna“ u ozračju književnih poetika u Đurđevečkom zborniku objavljenom 1996. godine.

 

Izvori:

Janaček – Kučinić, Smiljka. Zemlje podravske glas. Đurđevac: SIZ za kulturu i informiranje Općine Đurđevac i skupština Općine Đurđevac, 1985.

Đurđevečki zbornik: v povodu 70. obletnice živlejna Đuke Tomerlina-Picoka, gl. ur. Velimir Piškorec. Đurđevec, 1996.

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine