Prekodravlje ili Repaš


Dio Prekodravlja na zemljovidu iz 1782. godine.

Jedan od dijelova hrvatskog teritorija koji se nalazi s lijeve obale rijeke Drave naziva se Prekodravljem. Ovdje se hrvatsko-mađarska državna granica ne poklapa s tokom Drave jer je rijeka u prošlosti promijenila svoj položaj. Čini da je prije tri i više stoljeća tekla onim smjerom koji sada predstavlja potok Ždala ili Ždalica. I nije jednom ondje Drava mijenjala svoj tok; tako se površina Prekodravlja jednom smanjivala, a drugi put povećavala. Je li carici i kraljici Mariji Tereziji koja je u svojoj dugoj vladavini osnivala i slala komisije za mjerenje i dokazivanje teritorijalne pripadnosti Prekodravlja, odnosno Repaša, bilo više stalo do hrastovih šuma ili konaka vjernih joj podravskih graničara treba tražiti u arhivima i pisanim povijesnim izvorima. Prekodravlje se nekada nazivalo Repaš. To ime duguje prostranoj šumu danas poznatoj kao Repaška šuma ili jednostavno Repaš. Čini se da je upravo promjenjivost dravskog toka ovu šumu u kojoj prevladava hrast lužnjak spasila od velikog krčenja kakvo je zadesilo druge podravske šume od 17. stoljeća do današnjih dana.

Zbog promjenjivosti toka rijeke Drave, a time i veličine Prekodravlja ono ima zanimljivu povijest naseljavanja. Bilo je Prekodravlje naseljeno i u srednjem vijeku o čemu svjedoče ostaci gradine Pepelare. Jesu li se u dubinama tamošnjih šuma i berečina skrivale divje ili šumske dekle na koje je jurišao Ređep-paša (od milja Re-paša) koji je tome kraju osim svojih kosti, konja i sablje demeskinje ostavio i svoje ime kako je pisao vrli sin Prekodravlja, vrijedni pisac i slikar Ivan Večenaj, ne možemo znati. No znamo da su te iste šume, a pogotovo ocjedite grede među zaostalim dravskim meandrima, bile privlačne Podravcima koji su ondje održavali svoje konake već u 18. stoljeću. Kada je Drava u prvoj polovini 19. stoljeća ugrozila naselja i polja na svojoj desnoj obali, dio žitelja Drnja preselio je u Prekodravlje i naseljeno je planski organizirano naselje Gola. Uz potok Ždalu već je postojalo istoimeno naselje. To su danas dva najveća naselja u Prekodravlju, a uz njih su tu konačarska naselja Gotalovo, Novačka, Otočka i molvarski konak Repaš.

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine