Prof. dr. Ivo Zalar (1927.-2010.)


Sveučilišni profesor i teoretičar dječje književnosti Ivo Zalar rođen je u Kalinovcu 24. veljače 1927. godine u obitelji Martina i Katarine Zalar rođ. Dugalija. Pučku školu polazio je u rodnome Kalinovcu, a školovanje je nastavio u Zagrebu. Bio je pitomac Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i polazio je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Zagrebu na Šalati. Diplomu i doktorat stekao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dugi niz godina radio je kao nastavnik hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama, a kratko je bio lektor hrvatskoga jezika u Varšavi. Od 1970. godine radio je kao profesor na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu gdje se zadržao sve do 1990-ih godina. Predavao je dječju književnost, filmsku i radiotelevizijsku kulturu. Početkom 1990-ih godina bio je pomoćnik ministra prosvjete, kulture i športa. Bio je član Društva hrvatskih književnika i drugih strukovnih, znanstvenih i kulturnih institucija.

Prof. dr. Ivo Zalar svoj je život i istraživačku pažnju posvetio hrvatskoj dječjoj književnosti. Godine 1978. objavio je knjigu Dječji roman u hrvatskoj književnosti u kojoj je dao sustavan pregled razvoja dječje proze u Hrvatskoj. Objavio je više studija i rasprava, a poznat je po nekoliko antologija dječje književnosti. Priredio je antologiju poezije za djecu koja je doživjela više izdanja, a zapažene su i njegove antologije hrvatskoga pjesništva 19. i 20. stoljeća. Tri sveska u kojima su zastupljeni hrvatski dječji pisci objavljena u ediciji Pet stoljeća hrvatske književnosti Matice hrvatske priredio je upravo Ivo Zalar. Rezultat njegovog predanog rada je  i nekoliko čitanki te priručnika za studente i nastavnike. Priredio je izdanja nekih od najpoznatijih pisaca za djecu kao što su Hans Christian Andersen, Ivana Brlić Mažuranić i Charles Dickens. Umro je u Zagrebu 1. listopada 2010. godine.

Golub, Ivan. Običan čovjek, 2. dopunjeno izdanje. Zagreb: Naklada Ljevak, 2014., str. 846-848; Knežević, Sanja. „Život posvećen dječjoj književnosti: In memoriam Ivo Zalar“. Croatica et Slavica  Iadertina, br. 7, ožujak 2012., str. 461-462

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine