Inž. šumarstva Mijo Šandrovčan (1910. – 1952.)


Mijo Šandrovčan (1910. – 1952.)

Mijo Šandrovčan rođen je 1. siječnja 1910. godine u Budančevici u seljačkoj obitelji. Nakon osnovnog školovanja u Kloštru Podravskome u Zagrebu je svršio klasičnu gimnaziju, a zatim se 1931. godine upisao na Šumarski fakultet u Zagrebu. Nakon završenog studija 1936. radio je dvije godine kao nadničar kod Direkcije šuma u Vinkovcima i Mostaru, gdje je postavljen za činovničkog pripravnika, da bi 1940. godine bio premješten na Šumariju u Pitomaču gdje je do 1942. godine uspješno radio na uzgajanju i iskorišćivanju šuma. Tu je za vrijeme službovanja izradio nov i praktičan način izračuna kubnog sadržaja rudnog drveta, koji se i danas primjenjuje. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata aktivno je sudjelovao u NOB-u. Poslije rata radio je u Kotaru Đurđevac, a potom kao upravitelj šumarije u Đurđevcu, Sv. Ivanu Žabnu, i Sokolovcu. Od 1950. godine službovao je u Šumarskom gospodarstvu Bjelovaru na uređivanju šuma (gospodarske oznake za Kalnik, Repaš i Bilogoru). Umro je u Bjelovaru 14. kolovoza 1952. godine nakon kratke i teške bolesti. Oženio je Zoru rođenu Švaco (1919. – 1975.) iz Đurđevca.

Izvor: Šumarski list, br. 12, 1952 http://www.sumari.hr/sumari/kart.asp?id=11518&print=1

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine