Numizmatički nalazi đurđevečke Podravine


Na numizmatičkoj karti đurđevečke Podravine nalaze se dva lokaliteta s pronađenim starim novcem. To su tetradrahme, barbarsko-keltski novac tip Đurđevac (1887.) i rimski novac pronađen kod Prugovca iste godine. Ta dva nalazišta bila su temom našeg pisanja pa ih sada samo spominjemo. Slijedi popis ostaloga pronađenog novca. Novac se većim dijelom nalazi u Numizmatičkoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu a preostali novac je samo evidentiran kao nalaz. Ovdje je riječ samo o evidentiranim nalazima i sačuvanom novcu, kao i o onom novcu o kojem se našla kakva bilješka u tiskanom izvoru:  

BUDROVAC: Pojedinačni nalaz; sjeverno od sela u blizini privatnih šuma i vinograda, na uzvišenom platou iznad gradine 1979. godine i kasnije, uz trag antičke ceste nađen je rimski novac 3-4. st.

ĐURĐEVAC: Pojedinačni nalazi; 31 primjerak slabije očuvanog rimskog carskog novca 1.-4. st.; darovao dr. Ljudevit Harazim iz Đurđevca 1904. godine (Arheološki muzej Zagreb; dalje AMZ)

HAMPOVICA: Skupni nalaz; Godine 1912. je u glinenom loncu nađen 381 primjerak ugarskog srebrnog novca, darovao hampovečki učitelj Tomo Cvetković, AMZ

KLOŠTAR PODRAVSKI: Pojedinačni nalaz; u lipnju 1991. godine blizu župne crkve iskopan je srebrnik od 15. krajcara Olomouckog nadbiskupa Karla II. (1664-1695), pokazan u AMZ-u 16. srpnja 1991.

KLOŠTAR PODRAVSKI: Godine 1888. poreski protustavnik iz Bjelovara Slavoljub Vrančić poslao je muzeju srebrni novac (vrsta i mjesto nalaza nepoznati)

NOVIGRAD PODRAVSKI: Pojedinačni nalaz; Godine 1968. iskopan je u Koprivničkoj ulici, na zapadnom dijelu sela u vrtu Stjepana Jagara, kbr. 75, novac Julijana II. (355. – 363.)

OTROVANEC: Skupni nalaz; Mijo Zvonarek, učenika VII. razreda, pronašao je 1972. godine prigodom kopanja za vodovod na dubini od 80 cm kod kuće Đure Škvarića, kbr. 159, glineni lonac s više od 500 primjeraka antoninijana, AMZ

PITOMAČA:  skupni nalaz; Slavko Lončarević iskopao je 1966. godine u dvorištu svoje kuće (Dravska ulica 75) na dubini od 60 cm glineni lonac s oko 2000 primjeraka rimskog carskog novca iz 3. st., AMZ

Pojedinačni nalazi: Terezija Halavuk iskopala je na njivi na položaju Molvica-Gredičke, u jesen 1936. godine rimski novac; na kraju Dravske ulice, istočno ispod Bereka na položaju Krčevine nađen je rimski novac, u privatnoj zbirci R. Brkića u Zrenjaninu

PODRAVSKE SESVETE: Godine 1893. u okolici sela nađen je ugarski zlatnik

PRUGOVAC: Pojedinačni nalazi; Gustav Fleischer pronašao 1895. godine 14 komada rimskog novca i ugarsku zlatnu forintu Sigismunda (1387. – 1437.)

SUHA KATALENA: Pojedinačni nalazi; Stanoviti učitelj poklonio AMZ-u 7 komada rimskog novca

VIRJE: Skupni nalaz; God. 1878. neki Živko iskopao je u vinogradu glineni lonac s više od 1000 primjeraka rimskog carskog novca, dio u AMZ-u

Pojedinačni nalazi: Godine 1900. Kosta Avirović poklonio je jedan primjerak rimskog novca Constantinusa I. (306/7. – 337.) i ugarski denar Matije I. (1458. – 1490.), a  I. pl. Kukuljević-Sakcinski ugarski denar Maksimiljana II. (1564. – 1576.), AMZ

PODRAVSKE SESVETE (Zgruti): Skupni nalaz, 1943. god.; bivše  vlasništvo kipara Vanje Radauša; slavonski denari (488 kom.) i oboli (15 kom.) iz vremena Karla I. Roberta (1308. – 1342.), AMZ

 

Izvor: DUKAT, Zdenka, MIRNIK, Ivan. „Nacrt numizmatičke topografije Podravine“, Podravina, vol. IV, br. 8, Koprivnica, 2005.

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine