Zlatko Špoljar (1892. – 1981.)


Zlatko Špoljar (1892. – 1981.)

Zlatko Špoljar, učitelj, pedagog, glazbeni pedagog, skladatelj, melograf i književnik, rođen je 11. travnja 1892. godine u Miholcu / Križevci. Završio je Učiteljsku školu, Višu pedagošku školu te Muzičku akademiju u Zagrebu. Od kraja 1912. do 1914. godine radio je kao namjesni učitelj i učiteljski pripravnik u školama u Jabučeti, Kladarama i Vrbovačkoj Poljani, te kao učitelj do 1924. godine u Ludbregu, Slokovcu i Sv. Gjurgju. Od 1926. do 1930. godine učitelj je Muške učiteljske škole u Zagrebu. Potom je radio u zagrebačkim osnovnim, građanskim i učiteljskim školama do prosinca 1939. godine, a nakon toga bio je na službi u Odjelu za prosvjetu Banske vlasti u Banovini Hrvatskoj kao voditelj Odsjeka za seljačku prosvjetu, a od 10. travnja 1941. u Ministarstvu bogoštovlja i nastave Nezavisne Države Hrvatske. Od rujna 1945. radio je u učiteljskim školama u Kastvu, Rijeci, Zadru i Puli. Umirovljen je 1952. godine. Na učiteljskim školama predavao je pedagogiju i metodiku nastave. Umro je u Opatiji 29. travnja 1981. godine. Bavio se skupljanjem i obradbom narodnih napjeva. U njegovu skladateljskom opusu istaknuto mjesto zauzima glazba za djecu (dječji igrokazi s pjevanjem, zborne pjesme) te skladbe za tamburaške sastave. Pisao je i udžbenike za osnovnu školu, priče za djecu i drugo. Za Podravinu je važan zato jer je prikupljao, zapisivao i harmonizirao narodne napjeve surađujući s istaknutim hrvatskim etnomuzikolozima i etnolozima (Vinko Žganec, Božidar Širola, Milovan Gavazzi). Narodne napjeve zapisivao je u Virju, Drenovici, Novigradu Podravskome, Miholjancu, Jabučeti, Babotoku, Herešinu, Drnju i Sigetcu. Na virovskom području surađivao je s Perom Lukancem  koji se i sam time bavio. Lukanec mu je na terenu pronalazio pjevače a on bi dolazio i zapisivao melodije i tekstove. Njegovi napjevi iz Podravine čuvaju se u arhivima i institucijama u Zagrebu i Rijeci. Dio njih danas se rado pjeva i baštini unutar kulturno-umjetničkih društava.

Izvori: https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=59853; file:///C:/Users/Vlado/Downloads /Sv.%20Cec.%20_%202%20-1981%20%20Njiri%C4%87,%20Nik%C5%A1a%20(smanjeno).pdf; MANOJLOVIĆ, Zorica. Podravina u rukopisnoj ostavštini Zlatka Špoljara, Podravski zbornik 46/2018., Koprivnica, 2018.

Fotografija: https://prigorski.hr/zlatko-spoljar-miholec-11-travnja-1892-opatija-29-travnja-1981/

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine