Nazivi močvarnih područja đurđevečke Podravine


Na spomenutom je području pred nekoliko stotina godina prevladavao veoma vlažan i vodotopan teren, od močvara u okolici Đurđevca, Virja, Molva i drugih naselja pa sve od pijesaka do rijeke Drave. To su područje zauzimale prostrane šume, bare, poplavljene livade, blatni jarci s vodom, mrtvice i dravski rukavci. Brojne su lokacije čija su imena usko vezana uz blato i vodu. Zapravo, riječ je apelativima koji se u širem smislu motivirani od vode i blatišta, odnosno zemlje raskvašene vodom. Takve zemljopisne termine nazivamo hidronimima. Pronašli smo ih na starim kartama.

berek, berečina, Berek, Jasenovečki berek, Maksimov berek, Trepčanski berek, Veszeliakov berek, Đuričev berek, Peszkovecz berek, Sztiska berek, Bukov berek, Limbuš berek, Siroky berek, Sušinski berek  – močvara, močvarno tlo; od mađ. riječi berek

Blata, Blatni jarek, od prasl. riječi  blato – glib

Kalnik, Kalilo, od prasl. riječi kal – blato, mulj, glib

Lomev (šuma) – močvarno mjesto, blatište; od prasl. riječi lom

močnak, močilnica, močvar, močvarje – vlažno zemljište; od prasl. riječi moča

Đolta – jezero, duboko mjesto; od tur. gӧl

Luka, Loka, Loke, V lokaj, Senjanska luka, Oštra luka, Mala oštra luka, Velika oštra luka, Ogorela luka, Keszicheva luka, Drenovečka luka, Tsabina luka, Satvarova luka, Istvanova luka, Teuncheva luka, Brdina luka, Hampovečka luka, Štvanjina luka, Chabina luka, Verliakova luka  – 1. zavoj rijeke 2. mala dolina uz rijeku, vodu 3. močvarna livada; od prasl. loka

piščavina – močvarno tlo koje pišti dok se hoda po njem; od prasl. piskati, pištati

limbuš – močvara

razlev, Razlev, Mali razlev, Veliki razlev, Široki razlev – završetak kakve grabe ili potoka koji se razlijeva terenom

mrtvica, Mrtvica medvidička, Popova mrtvica, Nova merdvicza, Sztrug mertvicza, Kingovechka mertvicza, Nova mertvicza – bara

mekiš, Mekiš, Lukin mekiš – raskvašeno tlo, podložno poplavi

mlađ, Mlađ, Mlađi, Plavišče – naplavina, mlađevina

neteča, Neteča, Orlova netecha, Crna neteča, Krajnička neteča – riječni rukavac odvojen od korita Drave

vir, Ištvanov vir – mjesto gdje izvire voda na površinu

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine