Novine „Naš list“


Nakon odlaska tiskara Peroslava Ljubića 1911. godine Virje je ostalo bez svojih novina. Tek 1923. godine vlasnik knjižare Milko Tišljar počeo je izdavati lokalne novine Naš list. Tišljar je ujedno bio i urednik novina. Pored njega uređivao ga je i učitelj i pjesnik Đuro Sudeta koji je iste godine počeo službovati u Virju. Prvi broj izašao je 22. prosinca na osam stranica malog formata. Naš list tiskan je u tiskari Stjepana Bartola kao vanstranačko glasilo za politiku, pouku, gospodarstvo, obrt i zabavu. Izlazio je svake treće subote. U Uvodnoj riječi prvog broja ističe se da se izlaženjem lista nastavlja tradicija nekadašnjeg Podravca, Rusanove zvijezde, Hrvatskih novina i drugih koji su prije izlazili u Virju, i da će se uz politiku, gospodarstvo, industriju i zabavu naročito osvrtati na lokalna pitanja Đurđevca, Virja i Novigrada, te njima pripadajućih sela. Od 6. broja tiskan je na velikom formatu u tiskari Miroslava Weinera u Đurđevcu. S obzirom na tradiciju, mnogi su čitatelji zahtijevali da se list preimenuje u Podravac, kao i prve virovske novine. Pod tim imenom novine su počele izlaziti od broja 11 od 31. svibnja 1924. godine, ali pod uredničkom palicom Stjepana Bartola. Tiskan je u njegovoj tiskari u Virju i ponovno na malom formatu. Zbog novčanih poteškoća Podravac je prestao izlaziti zaključno s brojem 18 od 5. listopada iste godine, dobrim dijelom i zbog pretplatnika koji su prestali plaćati pretplatu i iznenadne bolesti Sudete, koji je bio spiritus movens ovih novina.

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine