Imena krštenika u  Đurđevcu u drugoj polovici 18. stoljeća


S obzirom na današnja brojna, neobična i strana imena koja nadijevamo djeci, zanimljivo je vratiti se u drugu polovicu 18. stoljeća i vidjeti koja su imena tada prevladava. Za to poslužile su župne matične knjige krštenih. Danas imena nadijevamo mimo ikakvih pravila, kako se kome sviđa koje ime. Nekad su roditelji djetetu namijenili ime po svecu u kalendaru koji je bio najbliži danu djetetova rođenja. Stoga su najčešća imena krštenika u Đurđevcu bila: Ivan (Ioannes), Josip (Josephus), Matija (Mathias), Đuro (Georgius), Martin (Martinus), i Mijo (Michael), te Ana (Anna), Marija (Maria, Mariana), Katarina (Catharina), Barbara i Doroteja (Dorothea). Zanimljivo je da su u prvom dijelu druge polovice 18. stoljeća ova muška imena činila 81,84 % svih muških imena, a ženska čak 92,37 % svih ženskih imena. Ako se pribroje i ostala zabilježena imena, u uporabi bilo je samo 31 muško i 25 ženskih imena. U to se vrijeme u matične knjige upisivalo na latinskome, ali si je 1756. godine tadašnji kapelan uzeo toliko slobode da je pojedine roditelje upisao narodnim inačicama dotičnih imena; Gyurok, Mathok, Miško, Mihok, Ivok, Cathoka, Mikula, Baroka, Maroka, Pavlok i Doroka. To je dokaz da se upisivači nisu striktno držali pravila, već su razmišljali i pisali na narodnom jeziku. Prema tome, danas se točno zna kako su se ljudi tada međusobno oslovljavali. Ostala imena zabilježena su u manjem broju: Petar (Petrus), Stjepan (Stephanus), Andrija (Andreas), Jakov (Jacobus), Franjo  (Franciscus), Tomo (Thomas), Nikola (Nicolaus), Ignac (Ignatius), Marko (Marcus), Lovro (Laurentius), Antun (Antonius), i tako dalje, te Terezija (Theresia), Rozalija (Rosalia), Cecilija (Cecilia), Margareta (Margaretha), Josipa (Josepha), Ivana (Ioanna), Klara (Clara), Elizabeta (Elisabetha)… Ostala svetačka imena, za koja svi znamo, zabilježena su tek po nekoliko puta, ili ih tada još nije bilo evidentiranih (Vinko, Blaž, Pavao, Bolto, Šimun, Marta, Julijana, Lucija, Jelena, Regina…). U najmanjem broju zabilježena su imena (po jedno) uglavnom djece stranih krajiških vojnika i časnika: Sebastijan, Alojz, Gabrijel, Lazar, Kristofor, Rok, Fridrik, Leander, Gašpar i Inoćent, te Antonija, Apolonija, Agneza, Judita i Kristina.

 

 

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine