Dr. Stjepan Gjurašin (1867. – 1936.)


Đurđevečki peski (snimio Marijan Slunjski).

Hrvatski botaničar i prirodoslovac dr. Stjepan Gjurašin rođen je 22. svibnja 1867. godine u Oborovu. Školovao se u Zagrebu, a diplomirao i doktorirao je na Filozofskom fakultetu na čijem je Botaničkom odjelu bio zaposlen kao predavač. U istraživačkom radu bavio se floristikom, sistematikom bilja, citologijom i mikologijom. Objavljivao je znanstvene i stručne radove te školske udžbenike.

Dr. Stjepan Gjurašin jedan je prvih istraživača Đurđevečkih peski. Naime, on je 1901. i 1902. godine posjetio Đurđevečke peske i ondje sakupio prve primjerke flore i faune namijenjene istraživanju. S njime je Đurđevečke peske i druge pješčane površine u ovome dijelu Podravine posjećivao i zoolog dr. August Langhoffer (1861.-1940.). Bio je to jedan od prvih odaziva stručnjaka na poziv đurđevečkih učitelja Anke i Milana Poljaka koji su 1900. godine objavili prve podatke o Đurđevečkim peskima kao geomorfološkom fenomenu. Oni su Stjepanu Gjurašinu predali svoje zbirke biljaka i kukaca. Kao rezultat ovakve suradnje i Gjurašinovog interesa za Đurđevečke peske objavio je 1901. godine prvi članak koji govori o flori Đurđevečkih peski pod naslovom Biljke s đurđevačkih pijesaka. Tada je detektirao 50 biljnih vrsta od kojih su neke po prvi puta bile evidentirane u Hrvatskoj. Tako je dr. Stjepan Gjurašin među prvima utjecao na razvoj svijesti o prirodoslovnoj važnosti Đurđevečkih peski.

 

Izvori:

Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Kranjčev, Radovan. Pijesci u Podravini: Đurđevački pijesci. Đurđevac: Gradska knjižnica, 2006.

Ozimec, Robert, ur. Đurđevečki peski. Zagreb: ADIPA, 2016.

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine