Mr. sc. Vladimir Zebec – mineralog iz Budrovca


Vladimir Zebec

Mr. sc. Vladimir Zebec rođen je u Budrovcu 1944. godine. Gimnaziju je pohađao u Bjelovaru a studij mineralogije i petrografije završio je na Geološkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Kao kustos pripravnik zaposlio se 1970. godine u Mineraloško-petrografskome muzeju u Zagrebu. Od 1986. do 1987. godine obnaša dužnost v.d. direktora, a nakon spajanja muzeja s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom voditelj je Mineraloško-petrografskoga odjela. Poslijediplomski studij završava 1980. godine. Dvadesetak godina bio je predavač kolegija Petrografija s geologijom na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, a sedam godina predavač na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu.

Objavio je četrdesetak znanstvenih  i dvadesetak stručnih radova. Aktivno se bavio znanstvenim radom na području minearolgije. Rezultat njegova višegodišnjega istraživanja rudnika olova, cinka i srebra Trepča-Stari trg na Kosovu obimna je monografija koja ima izuzetnu znanstvenu i kulturološku važnost jer se radi o znanstvenoj i muzeološkoj obradi najznačajnije zbirke uzoraka iz ovog poznatog rudišta. Ovo djelo valorizira zbirku Trepčanskih uzoraka pohranjenih u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu. Za ovaj rad dobio je nagradu HAZU-a za prirodne znanosti za 2013. godinu. Kao umirovljenik živi u Zagrebu, a često jr viđen i u rodnome Budrovcu.

Fotografija: http://www.hpm.hr/Doga%C4%91anja/Doga%C4%91anje/Nagrada%20HAZU%20mr.%20sc.%20Vladimiru%20Zebecu_968

 

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine