Fran Kolar – Krom (1877. – 1927.)


Portret u vlasništvu Mirjane Hnilička, unuke Frana Kolara – Kroma. Njegova unuka, koja danas živi u Beogradu, odigrala je veliku ulogu u osvjetljavanju biografije Frana Kolara.

Fran (Franjo) Kolar jedan je od pionira esperantskog pokreta u Hrvatskoj. Njegova je biografija dugo bila nedovoljno poznata, no to se promijenilo zahvaljujući istraživanju đurđevečkog esperantista Josipa Pleadina iz 2010. godine. Iako se smatralo da je Fran Kolar rođen u Đurđevcu, gdje je i upisan u matične knjige i gdje je živio, istraživanje je pokazalo da je rođen u Sedlarici 8. ožujka 1877. godine iako su mu roditelji bili Đurđevčani. Osnovnu je školu polazio u Turnašici i Đurđevcu, a Kraljevsku malu realnu gimnaziju u Bjelovaru. Školovanje je nastavio na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a kasnije je radio kao financijski savjetnik i inspektor. U Trstu se 1904. godine oženio Slavom Godina s kojom je dobio kćer Mariju-Bredu. Nakon Prvog svjetskog rata poslan je kao inspektor Ministarstva financija u Beograd, a nastanio se u Zemunu, gdje je i umro 12. kolovoza 1927. godine.

U svibnju 2011. godine na 9. kongresu hrvatskih esperantista u Bjelovaru predstavljena je prigodna poštanska omotnica u spomen na Frana Kolara – Kroma i 100. obljetnicu njegovog prijevoda „Zlatarovog zlata“ na esperanto.

Nadimak Frana Kolara bio je Krom, što je esperantska riječ značenja „osim“, a mogla bi sugerirati važnost njegovih drugih interesa, osim onih profesionalnih. A ti su interesi prvenstveno bili vezani upravo za esperanto. U Bjelovaru je 1909. godine Fran Kolar – Krom osnovao esperantsko društvo te je redovito pisao esperantsku rubriku za list „Nezavisnost“.  Esperantom se aktivno nastavio baviti i nakon preseljenja iz u Zemun. Značajno je da je Fran Kolar preveo „Zlatarovo zlato“ Augusta Šenoe na esperanto te je ta knjiga iz 1911. godine prvo izdano književno djelo prevedeno s hrvatskog na esperanto.

(Prema tekstu Josipa Pleadina, s esperanta prevela i priredila Mihaela Cik)

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine