Đurđevečki kvart Novo Selo


Novo Selo u početnoj fazi naseljavanja oko 1780. godine.

Jedan od najprostranijih kvartova u gradu Đurđevcu je dio naselja koji se naziva Novo Selo. Ovaj naziv koristi se za područje današnje Ulice bana Jelačića sa pokrajnim ulicama i sokakima. Doduše, većina pokrajnih ulica ima svoje nazive počevši od Škurdijevoga, Krušcevoga i Jendrašicevoga sokaka, preko Gorni vrt i Dalnega kota pa do Kolijnaka i Bjelovarske ulice za koju se koristi naziv Pri magazinu ili Na melinskom bregu. Štoviše, i neki dijelovi Jelačićeve ulice imaju posebne nazive, kao što su Mađerska i Ciglena. Unatoč raznolikosti i brojnosti naziva, Novo Selo funkcionira kao jedna cjelina i jasno se razlikuje od drugih velikih kvartova kao što su Ledine, Varaš i Peski.

Povijest naseljavanja kvarta Novo Selo još uvijek nije potpuno rasvijetljena. S obzirom na konfiguraciju terena u tome dijelu Đurđevca (uzvišena pješčana grada), to je područje vrlo rano bilo gusto naseljeno što potvrđuju i kartografski izvori. To se odnosi na početni dio današnje Jelačićeve ulice. Tada se još uvijek nije koristio naziv Novo Selo, već je i taj dio naselja nazivan Brvcima. Poticaj naseljavanju Novoga Sela u drugoj polovini 18. stoljeća zasigurno je dao položaj ceste koja je vodila prema Bjelovaru (od križanja današnje Bjelovarske i Jelačićeve ulice) gdje je bilo sagrađeno i nekoliko krajiških zgrada. To doba poklapa se s razdobljem unutarnjeg razmještaja stanovništva unutar Đurđevca kada je dio Đurđevčana iz samoga središta naselja (u neposrednoj blizini župne crkve) i prenapučenog kvarta Brvci preseljavao na tadašnje rubne dijelove naselja. Tako je tijekom druge polovine 18. stoljeća i početkom 19. stoljeća naseljen kvart Novo Selo.

Kvart Novo Selo na zemljovidu s početka 1860-ih godina.

Zanimljivo je znati da je kvart Novo Selo bio poželjan za naseljavanje tijekom čitavog 19. i 20. stoljeća pa je Ulica bana Jelačića postala jedna od najdužih đurđevečkih ulica. Tome je pridonosio kvalitetan teren za gradnju stambenih objekata, blizina ključne prometnice koja je prolazila naseljem i pristupačnost poljoprivrednog zemljišta s obzirom na blizinu nekoliko važnih predjela (Grabanka, Lopušinci, Jablanovec) što je u prošlim stoljećima bilo mnogo važnije nego danas.

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine