Slučaj mađarske škole u Ždali


Nakon Hrvatsko-ugarske nagodbe 1868. godine sve više se Mađara doseljava u hrvatske krajeve. U početku su naseljavali više pogranične krajeve, a zbog jeftine zemlje prodirali su sve dublje u Hrvatsku. Tako je 1880. u Bjelovarsko-križevačkoj županiji živjelo 2.562 Mađara, a 1900. godine broj se popeo na 14.047 osoba. Mađarske su vlasti nastojale podržavati i štititi svoje stanovništvo, a pojedine poteze Hrvati su prepoznali kao mađarizaciju. Tako su preko društva Julian počeli osnivati mađarske škole u Hrvatskoj. Prva škola u županiji osnovana je u Velikoj Pisanici 1905. a do 1912. godine bilo ih je već dvanaest. Međutim, društvo Julian krenulo je na osnivanje škola i po pridravskim selima s hrvatskim stanovništvom koje je govorilo mađarskim jezikom. Na taj su način htjeli pomađariti Hrvate. Takav je bio slučaj sa Ždalom. Pretpostavljali su da će Ždalčani prihvatiti njihovu školu nauštrb hrvatske, budući da su govorili mađarski. Mađari su za taj posao koristili plaćene ljude. U Ždali je to bio mjesni židovski trgovac Ž. P…r., koji je 1904. godine zajedno sa sinom, svršenim odvjetnikom, po selu prikupljao potpise. Nakon prikupljenih 26 potpisa, mještani su se požalili župniku Stjepanu Štefancu i ravnajućem učitelju Stjepanu Đurđeniću. Njihovim nastojanjem inicijativa je otklonjena, ali se 1907. godine u selu pojavio zastupnik društva Julian te s trgovcem opet počeo prikupljati potpise. Uspio je preko školskog nadzornika obrlatiti članove školskog odbora, a za potpise dvoje Ždalčana silno se potrudio jer ih je ispio pronaći čak u Mađarskoj, gdje su radili. No, 2. listopada iste godine u selu se pojavio mađarski učitelj s vladinim dopisom kojim se dozvoljava otvaranje škole u Ždali. O tome se pročulo, pa su Ždalu posjetili Veliki župan Teodor Georgijević i njegov tajnik. Župan se pred mještanima ogradio rekavši da će se škola osnovati, a ako oni neće slati djecu u školu, ionako neće opstati. Mještani su uzvratili da škole nisu tražili, te da će mađarskom učitelju uskratiti stan i kuću namijenjenu za školu. Društvo Julian je, vidjevši kako Ždalčani dišu, na kraju odustalo od pokretanja mađarske škole.

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine