Kategorija: Etnografski predmeti

0

„Riflača i pralka“

Preteče današnjih perilica bile su riflače. To su obične drvene nazubljene daske obrađene pilom. Na njima se domaćim sapunom riflalo (pralo) domaće tkano platno i rubenina. Pranje obavljalo se na vodi, kakvom potoku, kanalu...

0

„Čujnek“

Čujnek je drvena naprava koja se upotrebljavala pri ručnom tkanju na naredu, to jest, tkalačkom stanu. Pomoću njega između razmaknutih uzdužnih niti (osnove) provlači se votek (potka), odnosno poprečna nit. Nit je namotana na cjevčicu...

0

Vreteno

Vreteno je drveni konusni tokareni štapić koji se upotrebljavao pri predenju, to jest, za pravljenje niti od prethodno fino izrađenih biljnih vlakana lana i konoplje, takozvanog povesma. Povesmo se stavljalo na preslicu umetnutu u...

0

„Greben“

Ova naprava služila je kod obrade prediva (lana) i konoplje. To je drvena daska s proširenjem na jednom kraju, na kojem se u više redova nalaze oštri metalni klinovi poput čavala. Greben zapravo izgleda...

0

„Ribeš“

Nekad čovjek nije za svaku stvar trčkarao u trgovinu, niti je imao novca. Sve što je god mogao sam je napravio. Evo vam živi primjer ribeša na priloženoj fotografiji. Izrezana daska s komadom nazubljena...

0

„Struganka“

Struganka, jedna od brojnih drvenih posuda, imala je široku primjenu u svakoj seljačkoj kući i na gospodarskome imanju. Bila je neizostavna kod pripreme tijesta za kruh. U njoj se dizalo pripremljeno tijesto za jedan...

0

„Ril“

Ril je naprava poput metalnog češlja koja se vodoravno učvrstila sa zupcima prema gore. Pomoću njega, odnosno provlačenjem rukoveti (ročica) odstranjivale su se sjemenke lana (prediva).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!