Kategorija: Etnografski predmeti

0

Dijelovi pluga

Do pred kraj 19. stoljeća Podravci su orali drvenim plugovima koji su plitko ulazili u tlo tako da zemlju nisu mogli dovoljno preokrenuti, pa je takvo tlo izgledalo kao išarano. Tada su se pomalo...

0

„Sečkara“

Krajem 19. i početkom 20. stoljeća intenziviranjem poljoprivrede uvode se na seoska gospodarstva razni strojevi; željezni plugovi i drljače, sijačice na konjski pogon, vjetrenice, trijeri… Jedan je od njih i sečkara (sječkara) koja je...

0

„Kosalin“

Neki možda i ne znaju kakva je ovo alatka. Samo ime govori da se njome nešto kosalo (usitnjavalo). Na slici vidite željezni dio s oštricom nasađen na držalu, a zove se kosalin. Služio je...

0

“Drvnik” i priprema drva

Prijašnji način priprema ogrjevnog drveta uveliko se razlikuje od današnjih dana. Danas većina ljudi ogrjev za zimu priprema tijekom ljetnih mjeseci kada pile, cijepaju, suše i pospremaju drvo. Nerijetko ljudi kalaju nekoliko prostornih metara...

0

„Pikslin“

Škola nedavno je otvorila svoja vrata učenicima. U njihovim torbama nalaze se brojne školske potrepštine i pribor. Pernica, sastavni dio svake školske torbe, prepuna je raznih olovaka, bojica, flomastera, penkala, gumica… Prijašnji učenici nisu...

0

„Dreveni virjani“

U noviji vrijeme dreveni virjani (drveni koševi za kukuruz) potpuno su zamijenili prijašnje koševe od pletene šibe, koji su danas prava rijetkost. Ako se i nađu ponegdje, nisu više u upotrebi; ili su trošni...

0

„Kamena putra“

Kamena putra stari je lončarski proizvod. Samo ime vara jer nije izrađena od kamena, već iz pečene gline u koju se umiješala određena količina, pretpostavljamo kremenog pijeska, ili kojeg drugog dodatka. Stjenke su joj...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!