Zgrada krajiške kapetanije u Đurđevcu


3
Fotografiju ustupio Matija Vogrinčić
1
Zgrada kapetanije, prva desno (razglednica iz zbirke Martina Mahovića

U doba carice Marije Terezije izvršena je reorganizacija Varaždinskoga generalata pri čemu su 1746. godine uspostavljene Đurđevečka i Križevačka pukovnija. Svaka pukovnija sastojala se od kapetanija. Naša pukovnije bila je podijeljena na 12 kapetanija pod slijedećim brojevima: 1. Grubišno Polje, 2. Gornja Kovačica, 3. Severin, 4. Rača, 5. Veliko Trojstvo, 6. Pitomača, 7. Đurđevec, 8. Virje, 9. Novigrad, 10. Peteranec, 11. Sokolovac, 12. Kapela. Sedmoj, Đurđevečkoj kapetaniji, pripadala su sela: Budančevica, Budrovec, Čepelovec, Brod, Mičetinec, Prugovec, Sirova Katalena i samo mjesto Đurđevec. Sjedište Đurđevečke pukovnije isprva je bilo u Koprivnici a od 1754. do 1758. godine u Đurđevcu. Tada je pokrenuta intenzivna gradnja vojnih objekata namijenjenih smještaju časnika i pratećeg osoblja. U svakom kapetanijskom sjedištu podignuta je zgrada kapetanije za potrebe vojne posade i časnika. Danas je većina tih krajiških zgrada porušena. Jedne od rijetkih sačuvanih nalaze se u Kalinovcu i Grabrovnici. U Đurđevcu se zgrada kapetanije nalazila u današnjoj Ulici Đure Basaričeka 18, na mjestu stambene zgrade do trgovačkog centra KTC. Naravno da je ova zgrada, posljednje zdanje krajiške arhitekture u Đurđevcu, bezobzirno srušena.

 

 

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine