Svatovska zdravica iz Kalinovca


Usmenoknjiževnom retorikom nazivamo govorenje kojemu je zadaća uvjeriti nekoga u nešto, izgovarati takve sadržaje takvim govornim umijećem da se pridobije slušatelj i da se takvim tekstom postignu željeni učinci. Jednim vidom takve retorike smatramo i svatovske zdravice, koje su najčešći govornički oblik hrvatske tradicijske kulture. Zdravice su izgovarali nazdravičari, što se odnosilo na kuma ili kojeg drugog od važnijih uzvanika, a ako on tome nije bio vičan, onda je unajmio onoga koji je tome bio vješt. Sadržajno mogu biti različite, od kratkih do podužih. Jednu zdravicu zabilježio je prof. Petar Grgec (1890. – 1962.) u Kalinovcu od kazivača Štefana Rabađije. Ona se sastoji od čak nepunih sto stihova. Međutim, to nije sve, jer je nazdravičar, već prema svome umijeću, zdravicu mogao produžiti ili dodati gdjekoji stih kako mu je nadišlo.

Ovdje izabranu zdravicu nazdravičar započinje obraćanjem domaćinima, zatim mladoženji (dio zdravice vidi dolje), da bi na kraju priče od perja ptice koju je mladoženja ulovio načinili blazine za mladence, a meso je gazdarica ispekla kao pečenku svatovima. Naravno, ptica je bila velika kao sjenica. Pritom je usput poimence isticao važnije svatovske uzvanike kojima je nazdravljao.

(…)

A ja vam po istini povem,

makar na to priseči nesmem:

naš je mladoženja bil med jagare prvi,

pak je strelil jenu veliku ticu,

tak veliku kakti – senicu.

Bog zna otkuda se je doklatila ta velika tica

(koja neje zgledala kak prepelica).

Doklatila se je odnekud, otkud je bila Božja volja,

pak se je spuščala na naša podravska polja.

Z jenom je nogom stala tam,

gde su se Sesvečani v ajdini ftaplali,

a z drugom tam,

gde su – kak se pripoveda – Đurđevčani na tavanu zdenca kopali.

Kluna je bila v Dravu zamočila,

pak je kak dundača z Drave vodu pila.

A naš je mladoženja bil jako žuren,

pak je s puškom skocal na naš cirkveni turen.

Ciljal je kak jagar pravi

i trefil je fticu baš v joko v glavi.

Ali, kaj se je pripetilo?

kak je puška s kopitom nazaja  f turen vudrila,

mam je celoga turna dole zrušila

(…)

 

 
comment 

KOMENTARI

Komentari

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Podravske širine