folder  Kategorija: 

Ukupno:


Žrtve električne struje u Đurđevcu

Dolazak električne struje u Đurđevec u prvoj polovini XX. stoljeća značio je veliko olakšanje za žitelje ovog podravskog gradića. No, kao i svaka „novotarija“ ona ima svoje prednosti i nedostatke. Kako je početkom XX. stoljeća dolazak željezničke pruge u Podravinu...

Hungarizmi u đurđevečkom govoru

Đurđevečki govor obiluje posuđenicama iz različitih jezika s čijim su govornicima Đurđevčani dolazili u doticaj tijekom proteklih stoljeća. Najbrojniji su germanizmi, odnosno posuđenice iz njemačkog jezika. To je razumljivo jer je Đurđevec nekoliko stoljeća bio u sastavu Vojne krajine gdje...

Pil Presvetog Trojstva u Virju

Među najstarije sakralne spomenike u Virju spada pil Presvetog Trojstva koji se nalazi u parku pokraj župne crkve svetog biskupa Martina. Sudeći prema podatku istaknutom na pilu podignut je 1760. godine. No, 1927. godine pil je obnovljen i tada je...

“Pri magazinu” ili “Melinski breg” u Đurđevcu

Na početku Bjelovarske ulice u Đurđevcu, s lijeve strane, nalazi se prazan prostor trokutastog tlocrta koji nije imao nikakvu posebnu namjenu i često je izgledao vrlo neuredno. Ujedno ovo uzvišenje razdvaja Bjelovarsku ulicu od susjedne Ulice Pavla Radića. Među Đurđevčanima...

Pesoglavec

Vjerovanje u postojanje pesoglavcov jedno je od vrlo raširenih narodnih vjerovanja u Podravini. Prema zabilježenim pričanjima pesoglavci su bili nakazne ljudske spodobe s glavom koja je nalik psećoj. To su bila zla, divlja stvorenja, neprijateljski raspoložena prema ljudima koja su hvatala...

Povjesničar dr. Stjepan Antoljak (1909. – 1997.)

Hrvatski povjesničar Stjepan Antoljak rođen je u Doboju u Bosni i Hercegovini 29. kolovoza 1909. godine, no porijeklom je iz Virja u Podravini. Naime, Antoljakovi roditelji iz rodnog su Virja preselili u Bosnu jer je otac povjesničara Stjepana Antoljaka, kojem...

Posveta župne crkve u Goli 1842. godine

Osnutkom naselja Gola u Prekodravlju početkom 1820-ih godina pojavila se potreba gradnje sakralnog objekta u tome naselju koji bi služio kršćanskom bogoslužju jer su svi tadašnji žitelji Gole bili revni katolici. Dakako da zbog neimaštine i teškoća zbog preseljenja i...

Proslava jubilejske 1933. godine u Đurđevcu

Godina 1933. bila je proglašena jubilejskom u Katoličkoj crkvi jer se tada svečano slavilo 1900 godina od smrti Isusove, a ujedno i 75 godina od Marijinih ukazanja u Lourdesu. Jubilej je proslavljan mnogobrojnim hodočašćima u grad Rim, a višednevne svečane...

Obitelj Korolija iz Virja

Obitelj Korolija u Virju je uživala vrlo velik ugled tijekom XVIII. stoljeća. Naime, iz te su obitelji potekla čak trojica svećenika, a drugi članovi bili u povezani s tadašnjom uglednom krajiškom elitom. Rodoslovlje obitelji Korolija možemo pratiti od bračnog para...

Mons. dr. Juraj Magjerec (1885. – 1957.)

Juraj (Đuro) Magjerec rođen je u Molvama 27. prosinca 1885. godine u obitelji Martina i Barbare Magjerec rođ. Brezovec. Pučku školu polazio je u Molvama iako je obitelj 1893. godine preselila u Repaš. Pokazavši želju za svećeničko zvanje nastavio je...

Svećenik Ivan Tomica (1790. – 1814.)

Zbog prerane smrti nedugo nakon što je zaređen za svećenika, mladi virovski kapelan rodom iz Đurđevca Ivan Tomica pao je u zaborav pa se ne spominje u gotovo niti jednoj objavljenoj publikaciji. Ivan Evanđelist Tomica rođen je u Đurđevcu 1....

Učitaj još
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!