Vinko Martinčić (1931. – 2007.) iz Đurđevca

Jedan od marljivih javnih službenika i aktivnih nositelja društvenog života u Đurđevcu u drugoj polovini 20. stoljeća svakako je bio Vinko Martinčić. Mnogi ga pamte po angažmanu u političkom životu Đurđevca do 1990. godine i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Vinko Martinčić...

Zagonetke Pere Lukanca

Etnograf Pero Lukanec iz Novoga Virja prikupio je pregršt virovskih zagonetaka, koje je objavio u časopisu Evolucija 1933. godine. O njima po virovski iznosi sljedeće: „Na Vire zagonetke spitava vekšinom pomlajši svet z med sebe i to pri delu, da...

Neobična zgoda u Čepelovcu 1902. godine

Tko bi li znao zašto se jedna neobična zgoda u Čepelovcu našla na stranicama pravaškog glasila Hrvatski narod 1902. godine. Vjerojatno zbog svoga humorističnog a skoro i tragičnog događaja. Tekst govori o seljaku Jožici Bartoliću, „ženščaku, a i govori kao...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Petar Preradović, general i pjesnik (1818. -1872.)

Preradović rođen je u Grabrovnici 19. ožujka 1818. godine od oca Ivana, krajiškog dočasnika, i majke Pelagije rođ. Ivičić. Prvi razred trivijalne škole pohađao je u Grubišnom Polju, gdje je otac bio na službi. Dio svoga djetinjstva proveo je u...

Svećenik Martin Peroković (1844. – 1926.)

Svećenik Martin Peroković rođen je u Đurđevcu 30. svibnja 1844. godine kao prvorođeni sin Martina Perokovića i Katarine Peroković rođ. Lacković. Osnovnu naobrazbu stekao je u rodnom Đurđevcu, a studij je završio u Zagrebu te je 1870. godine zaređen za...

Svećenik Gašpar Habek (1878. – 1951.) iz Šemovaca

Među brojnim svećenicima đurđevečke Podravine valja spomenuti i Gašpara Habeka, rođenoga u Šemovcima 2. siječnja 1878. godine od oca Đure i Roze rođene Koprolčec. Nakon osnovnog školovanja odlazi u Zagreb gdje je završio gornjogradsku gimnaziju, 1904. i bogosloviju. Iste godine...

Obitelj Korolija iz Virja

Obitelj Korolija u Virju je uživala vrlo velik ugled tijekom XVIII. stoljeća. Naime, iz te su obitelji potekla čak trojica svećenika, a drugi članovi bili u povezani s tadašnjom uglednom krajiškom elitom. Rodoslovlje obitelji Korolija možemo pratiti od bračnog para...

Alojzij i Aleksandar Polansky

Prezime Polansky nije starosjedilačko prezime u Đurđevcu. Alojzij (Vjekoslav) Polansky živio je u Đurđevcu oko pet godina, od 1897. do 1902. godine. Radio je kao sudbeni pristav u kotarskom sudu, a poslije toga bio je kotarski sudac, ali ne znamo...

Etnografija i baština
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!