Kategorija: Flora i fauna

0

„Domači kukruz“

Kukuruz, jedna od tradicionalnih ratarskih kultura, u Đurđevcu se naziva kukruz. Stabljika je betvo, ili kukruzina, lišće perje, klip lat, komušina luščijne, okomak kocen, svila mustači a metlica kečka. Upotrebljavao se za ljudsku prehranu...

0

„Čemerika“

Stariji Podravci, vičniji kajkavskome govoru, često znaju reći Potrite čemerika! i Idi k čemerike stare!; u prijevodu rekli bi, „Idi k jadu“. Riječ je o čemeru (jad, gorčina). Glagol čemeriti se znači pak gnojiti...

0

„Pezdec“

Pezdec je domaći naziv za jednu vrstu gljive. Riječ je o gljivi puhari (Lycoperdon sp.), koju se može naći na livadama. Mlada je puhara bijele boje i jestiva je, a kad ostari tada posmeđi,...

0

„Kukuvača“ / kukavica

Kukuvača (Cuculus canorus L.) naša je domaća ptica znana po svome vrlo prepoznatljivom glasanju, ku-ku, ku-ku… Na taj način glasaju se samo mužjaci. Lijepo ju je čuti s proljeća u vinogradu kada svojim dolaskom...

0

Bagrem, agacija, nerod

Veliki dio naših šuma i goričkih kolijnaka zauzima bagrem (lat. Robinia pseudoacacia L.), poznat i kao agacija. Latinsko ime Robinia dobio je po Francuzu Ivanu Robinu, koji ga je prvi uvrstio u iskaz drveća. Đurđevčani ovu...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!