Voćeprodukt Virje

Početak razvoja dotičnog poduzeća u Virju seže u 1967. godinu kada su preuređena tovilišta stoke mjesne Opće poljoprivredne zadruge. Prostor je iznajmljen makedonskom poduzeću Gradinar-Loza u kojem je od 1. rujna krenula prerada višanja i trešanja. U početku je bilo...

Prisutnost Hrvatskog društva za pučku prosvjetu u đurđevečkoj Podravini

Zalaganjem pravnika Stjepana Ortnera u Zagrebu je 9. prosinca 1906. godine osnovano Hrvatsko društvo za pučku prosvjetu, kojem je svrha bila promicanje ćudorednog, duševnog i gospodarskog razvitka hrvatskoga naroda, te osnivanje narodnih tečajeva, poučnih predavanja i pučkih knjižnica. Prve društvene...

Rimski novac pronađen kod Prugovca 1887. godine

Prugovec je na arheološkoj karti Podravine zauzeo značajno mjesto, odmah od početaka arheoloških našašća i istraživanja od 1880-ih. Neki Pintarec, pastir iz Prugovca, 1887. godine napasao je stado pola sata hoda jugozapadno od istoga sela na pjeskovitom pašnjaku Peskulače, kod...

„Zastav / cimer“ na građi

Riječ je o starom narodnom običaju vezanom uz gradnju kuće, odnosno podizanju građe i krova. Krov je imao određenu simboliku. On je dijelio gornji prostor, odnosno nebo, od donjeg svijeta, to jest ljudi. Bio je granica između dvaju svjetova i...

Zavičajna povijest
Znameniti podravci

Adolf Slunjski – Đurđevčan u Hrvatskom državnom saboru NDH

Podravskoj je javnosti malo poznato da je jedan Đurđevčan bio član Hrvatskoga državnog Sabora za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske. Kandidati za Sabor Nezavisne Države Hrvatske nisu birani već su određeni prema pozivu. Tako su u Sabor ušli zastupnici izabrani u...

Veliki požar u Virju 1818. godine

Rijetko koje naselje u Podravini je u prošlosti doživjelo toliko katastrofalnih požara kao što je to bilo u Virju. Jedan od velikih požara u Virju dogodio se 18. ožujka 1818. godine. Požar je zahvatio dio ulice Mitrovice gdje je stradalo...

Svestrani Oskar Piškorić (1909. – 1998.)

Oskar Piškorić bio je svestrana osoba; završio je studij šumarstva, bio je profesor, povjesničar, kroničar, enciklopedist, te istaknuti katolički laik. Rodio se u Đurđevcu 29. studenoga 1909. od oca Stjepana i Marije Piškorić rođene Moslavec. Otac je bio vinogradar u...

Slijepi orguljaš Anđelko Dobrostal

Dobrostal je rođen u Ferdinandovcu. Bio je slijep, da li od rođenja ili je oslijepio kasnije, nije poznato. Koliko god nije vidio toliko ga je Bog nadario kao dobrog učenika, pa je kao dječak poslan na školovanje u Zavod za...

Dr. Ivan Golub (1930. – 2018.)

Ivan Golub rođen je 21. lipnja 1930. godine u Kalinovcu kao petnaesto i posljednje dijete Luke Goluba i Barbare rođ. Kovač. U rodnom Kalinovcu je polazio osnovnu školu od 1937. do 1942. godine, a u Zagrebu je bio u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji od...

Josip Tottar iz Virja

Jedan od uglednih članova poznate virovske obitelji Tottar je trgovac Josip Tottar rođen 13. rujna 1839. godine u Virju. Istog je dana kršten i pritom dobio ime Josip Osvald, a o ugledu njegove obitelji svjedoči činjenica da su mu krsni...

Etnografija i baština
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!